Nebojte se konzultace

V tomto článku o plastické chirurgii se chceme zmínit o tom, jak důležité je dávat si pozor na neodborné služby. Rádi bychom Vás upozornili na to, abyste si vždy velmi pečlivě ověřovali, zda ten, kdo vás bude ošetřovat, je opravdu tím správným odborníkem a vysvětlili jsme si, podle jakých kritérii se vlastně plastický chirurg vybírá. Dnes vás seznámíme s tím, jak důležitá je konzultace a jak vlastně probíhá.

Většina lidí má z návštěvy lékaře větší nebo menší obavy. Důvody bývají různé. Někdy jimi může být stud hovořit o svých zdravotních nebo interních záležitostech, jindy strach z neznámého nebo třeba z bolesti, která někdy vyšetření u lékaře provází. V případě konzultace se ničeho takového obávat nemusíte. Konzultace je vedena jako přátelský rozhovor. I samotné vyšetření se provádí pouze pohledem a pohmatem a slouží k tomu, aby si lékař mohl udělat představu o způsobu a rozsahu zákroku. Při návštěvě si lékař pozorně vyslechne vaše přání a představy. Je velmi důležité, aby byl budoucí pacient otevřený a zcela upřímný ve svých sděleních. Následují lékařovy otázky, týkající se celkového zdravotního stavu. Ptá se na prodělaná závažná onemocnění, operace, porody, popřípadě délku kojení a zjišťuje, zda nemáte alergii na léky nebo cizí materiály. Otázky jsou cílené konkrétně k dané problematice.

Pak následuje vyšetření oblasti, která má být upravena a vše je zapsáno do lékařské zprávy. Konzultace pokračuje rozhovorem o možnostech, jak řešit vaše představy a také seznámení s konkrétně vybraným zákrokem. Lékař vám vysvětlí všechna jeho pozitiva, ale negativa, délku pooperační léčby a dobu hojení. Někdy se ale stává, že pacient má představy nesplnitelné. Nebo má takové požadavky, které jsou zatíženy příliš velkým rizikem komplikací. Každý zodpovědný lékař by měl v tomto případě s řádným vysvětlením zákrok odmítnout. V tomto případě platí jedno hlavní pravidlo: “Plastický chirurg je tak slavný, jak si umí vybírat správné pacienty a správné diagnózy.“ Pokud se pustí do provádění zákroků jen z důvodu vlastního prospěchu, pak hned za rohem číhají samé komplikace a problémy. A to jak pro něj samotného, tak pro jeho pacienta.

Přesto je finanční stránka věci řádnou a nemálo podstatnou součástí každé konzultace. Při odchodu musí být klientovi stanovena celková a hlavně definitivní cena zákroku. A to nejen za zákrok samotný, ale za kompletní služby. Tedy včetně narkózy, hospitalizace, zdravotních prostředků, převazů a léků apod.

A pokud je pak následně pacient s výsledkem konzultace srozuměn a spokojen a je rozhodnut zákrok podstoupit, pak si může domluvit vhodný termín zákroku a sestra ho seznámí s organizačními záležitostmi týkajících se nástupu k výkonu. Pokud ne, pacient odchází a vše si může doma v klidu promyslet.

Všechny informace byste vždy měli dostat v písemné formě. Na tom trvejte. V případě že by po zákroku nastaly z vaší strany nějaké připomínky, pak tato zpráva dokladuje, na čem jste se přesně před operací domluvili. Proto si i tuto zprávu založte a zkontrolujte, zda je v ní napsáno přesně to, o čem jste hovořili.

Klient by měl po konzultaci odcházet plně informován. Ale to neznamená, že nemůže v případě přijít ještě jednou. Může zavolat nebo napsat mail a ujasnit si potřebné informace, které ho ještě zajímají, popřípadě kterým úplně neporozuměl.

Konzultace se tedy není třeba v žádném případě bát. Pokud ji podstoupíte, neexistuje žádná podmínka, že byste si museli nějaký zákrok nutně objednat. Je pro vás orientačním zjištěním informací. Co bude dále, záleží jen na vašem rozhodnutí. A vzhledem k tomu, že cena konzultace se pohybuje jen kolem dvou set korun, pak je vhodné absolvovat i více konzultací na různých pracovištích. To vám dá ten nejlepší obraz o tom, kde nejlépe zákrok podstoupit.


© 2016 Cleopatra Clinic by REUNEX - design, coding