• Přicházíme s jedinečnou akcí!
 • Jaro a léto bez vrásek
Nyní konzultace zdarma na všech naších ambulancích

MUDr. Otakar Lucák - plastický chirurg

MUDr. Otakar Lucák

MUDr. Otakar Lucák se narodil v Teplicích v Čechách. Nyní žije se svou rodinou na Severní Moravě v městě Havířově, nedaleko severomoravské metropole města Ostravy, kde již 14 let provozuje svou privátní praxi na soukromé Klinice plastické chirurgie. Titul doktora medicíny získal na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 1985.


Praxe v oboru plastická chirurgie

 • Cleopatra Clinic - klinika plastické chirurgie od 1/2014
 • soukromá praxe v oboru plastické a estetické chirurgie - vedoucí lékař - od roku 1996 - 2013
 • oddělení plastické chirurgie nemocnice Třinec - zástupce primáře
 • oddělení plastické a popáleninové medicíny FN Ostrava - sekundární lékař

Atestace

 • chirurgie I.st - rok 1988
 • plastická chirurgie - rok 1993 

Délka odborné praxe

 • 19 let (3 roky chirurgie, 16 let plastická chirurgie )

Odborná členství

 • člen České lékařské společnosti J.E.Purkyně
 • člen společnosti plastické chirurgie
 • člen společnosti estetické medicíny
 • člen České lékařské komory

Držitel licence

 • České lékařské komory v oboru plastické chirurgie
 • společnosti estetické medicíny
 • vedoucího lékaře privátního zdravotnického zařízení

Účastník postgraduálního vzdělávání /domácí nebo mezinárodní stáže, školení, kurzy, sympozia, kongresy/

 • Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie FN Královské Vinohrady Praha - předatestační stáže
 • Ústav lékařské kosmetiky Praha - stáže v oboru estetické medicíny
 • Mnohočetná domácí sympozia a kongredy - s aktivní i pasivní účastí
 • Mnohočetné domácí odborné kurzy a školení v oboru estetické medicíny 
 • Mnohočetná zahraniční sympozia, kongresy,školení a kurzy 

Znalost jazyků

 • čeština, němčina, ruština
 • pasivně - polština

Ve světle neustále se vyvíjejících technik a vyspělých nových technologií a informací a vzrušujícímu rozvoji svého oboru - plastické chirurgie - se doktor Lucák pravidelně účastní celostátních i mezinárodních konferencí, na nichž absolvuje semináře  s kolegy a dalšími specialisty v oboru, a to jak pasivně jako posluchač, tak také aktivně prostřednictvím vlastních přednášek seznamujících ostatní kolegy s osobními zkušenostmi a poznatky.

Tel.: +420 596 123 854, GSM: +420 602 719 983, Email: lucak@plastickachirurgie.com

Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát