MUDR. TAISIR ZAKOUT


 MUDr. Taisir Zakout 

Plastický chirurg, majitel kliniky, vedoucí lékař kliniky

+420 604 953 031
zakout@plastickachirurgie.com
MUDr. Taisir Zakout se narodil v zahraničí 30. 7. 1969, kde také vychodil základní školu a maturoval. Po roční jazykové přípravě v ČR absolvoval Lékařskou fakultu na Masarykově Universitě v Brně v letech 1989-1995, kde také v roce 1995 získal titul doktora medicíny. Nyní žije se svou ženou a dvěmi dětmi v městě Ostravě, kde také pracuje jako plastický chirurg.

MUDr. Taisir Zakout je člověk velmi cílevědomý a pracovitý. Jako lékař je velmi zodpovědný a pečlivý s neustálou snahou vylepšovat své znalosti a učit se novým věcem. K tomu využívá všech možností dalšího vzdělávání lékařů. Jeho hlavním cílem vždy bylo a je poskytovat svým pacientům tu nejlepší odbornou péči.

Praxe v oboru plastická chirurgie

 Cleopatra Clinic - klinika plastické chirurgie od 1/2014 - vedoucí lékař.
 Klinika plastické chirurgie Ostrava MUDr.Lucáka - od roku 2003 - samostatně pracující plastický chirurg
 Oddělení plastické a popáleninové medicíny FN Ostrava - sekundární lékař

Atestace

 Plastická chirurgie - rok 2003
 Chirurgie I.st - rok 1998

Odborná členství

 Člen České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 Člen společnosti plastické chirurgie
 Člen společnosti estetické medicíny
 Člen společnosti popáleninové medicíny
 Člen České lékařské komory

Držitel licence

 České lékařské komory v oboru plastické chirurgie
 Společnosti estetické medicíny

Postgraduální vzdělávání

 Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie FN Brno
 Klinika plastické chirurgie Královské Vinohrady Praha
 Mnohočetné domácí a zahraniční kongresy,školení a kurzy

Znalost jazyků (aktivně)

 Čeština, angličtina, arabština

Certifikát školitele metody Happy lift

© 2016 Cleopatra Clinic by REUNEX - design, coding