Transplantace vlasů

Informace

Vlasová transplantace - úvod

Vlasy, tolik diskutované téma. Skloňované snad ve všech pádech. Vlasy - jejich délka, barva i tvar - vše podléhá módním trendům, a to od dávných dob. Jsou specifické jak pro obě lidská pohlaví, tak také pro jednotlivé rasy. Jejich barva a četnost zase jasně vypovídá o věku jejich nositele. Mimo nesporné estetické funkce je však daleko důležitější jejich funkce ochranná. S vývojem člověka, díky zlepšujícím se okolním životním podmínkám, postupně dochází k ustupování ochlupení skoro po celém těle. Ne náhodou však s výjimkou povrchu hlavy. Příčinou je, že vlasy mají za úkol tvořit ochrannou vrstvu povrchu lebky, resp. mozku před nepřiměřenými tepelnými vlivy.

Existují čtyři hlavní příčiny nežádoucího vypadávání vlasů:

  1. genetická dispozice - ta se projevuje hlavně u mladších mužů mezi 20-25 ti lety v podobě řídnutí vlasů v oblasti nad čelem, přecházející kolem 30. roku až do lysiny v oblasti čelní a temenní. Správně by to mělo být až po překročení hranice čtyřiceti let.
     
  2. steroidní hormon – je prokázáno, že tento specifický mužský hormon ovlivňuje vypadávání vlasů velmi výrazně. Není však zcela jasné, proč pouze v oblasti čela a temena. Určitě platí přímá úměra. Čím více steroidů, tím méně vlasů v těchto oblastech. Pro princip vlasové transplantace má však tato skutečnost ten nejpodstatnější význam! Přenesené vlasy z týlní krajiny si totiž „pamatují“ svou genetickou informaci a i po přenesení do míst, kde steroidní hormon způsobil vypadnutí vlasů, nejsou steroidem ovlivňovány. Tím pádem je efekt vlasové transplantace trvalý!
  3. věk - snižuje se hustota a zhoršuje se kvalita vlasů. U mužů všichni známe typický ústup vlasové hranice v čelní krajině v podobě prohloubených koutů nebo bezvlasé větší či menší kolečko v oblasti temene. U žen se věk na vlasech  v naprosté většině neprojevuje ústupem vlasové hranice, ale řídnutím vlasového pokryvu a snižující se schopností růst do délky. Však také jsou dlouhé vlasy specifickým symbolem mladých žen. Dalším dopadem věku na vlasy je jejich šedivění.
  4. vážné nemoci - není úkolem tohoto textu vyjmenovávat jednotlivé typy nemocí vedoucích k vypadávání vlasů. Dá se však souhrnem říci, že každý vážnější zdravotní stav má negativní vliv minimálně na vlasovou kvalitu.

Mimo výše uvedených příčin je možno pro komplexnost zmínit i další důvody ústupu vlasů. Patří mezi ně například trvalý dlouhodobý tah za vlasy (svazování do stále stejného culíku, nebo přichytávání čepců sponkami do stejného místa, případně mnoholetý tlak okraje přilby apod.). Často se setkáme i s okrskovým vypadáváním koleček vlasů o průměru několika centimetrů. Příčiny nejsou zcela známy, ale pacienti s tímto nálezem často udávají předchozí prodělaný psychický stres nebo krátké, ale vážnější zhoršení zdravotního stavu. Poměrně častým požadavkem k vlasové transplantaci jsou viditelné jizvy v oblasti vlasového pokryvu. Vlasová transplantace jizev samotných má však velmi smíšené výsledky.

Šedivění vlasů je ve většině případů také projevem postupujícího věku a je přirozené. Jsou však známy případy, kdy některým lidem, vystaveným extrémnímu utrpení, vlasy zbělaly nepřirozeně brzo a rychle. Příčinou šedivění vlasů je jejich oxidace. Vlas je na svém průřezu dutý. Velmi zjednodušeně řečeno - do této dutinky se dostávají „bublinky“ vzduchu a jejich průhledné zabarvení pak má za následek šedivý vzhled vlasů.

Vzhledem k technickým možnostem operace jsou však transplantované plochy po prvním zákroku poměrně řídké! Pokud se člověk rozhodne vlasovou transplantaci podstoupit, musí bezpodmínečně  počítat s tím, že dobrého výsledku lze dosáhnout až po absolvování alespoň dvou takových zákroků. Mezi nimi je potřebný minimálně 6 ti měsíční odstup. Druhá fáze se však po této době může provést dle potřeby i kdykoliv později.

Informace

Jak probíhá konzultace?

Konzultace trvá v průměru asi půl hodiny. Při ní sdělíte, co konkrétně vám na vašem vlasovém zárůstu vadí a v jakém rozsahu byste si vlasovou transplantaci představovali. Lékař se zeptá na váš celkový zdravotní stav, aby se vyloučilo vypadávání vlasů z důvodu vážné nemoci. Také bude zkoumat situaci související s ústupem vlasů. Konkrétně ho bude zajímat, ve kterém věku se tyto známky poprvé projevily a zda existuje v rodině genetická dispozice k vypadávání vlasů. Také je důležitá informace stran vašeho hormonálního zdravotního stavu nebo nějaké případné hormonální léčby. Budete také dotazováni, zda jste již vlasovou transplantaci absolvovali a zda jste někdy používal podpůrné hormonální vlasové prostředky.

Pak bude celkově vyšetřen váš vlasový pokryv, a to jak místa případné transplantace, tak také co se týče hustoty a kvality vlasů. Velmi podstatné je zjistit, zda je v místě odběru (v týlní krajině) dostatek vlasů k jejich transplantaci. Vše pak bude zapsáno do dokumentace a následně vám lékař vysvětlí celou problematiku tohoto zákroku a hlavně vám sdělí svůj názor na to, zda jste, či nejste vhodným kandidátem k vlasové transplantaci.

Můžete si být naprosto jisti, že naše doporučení či nedoporučení k výkonu, bude vedeno jen a jen za účelem vaší výsledné spokojenosti s výsledkem. Budeme-li mít sebemenších pochyb o vhodnosti vlasové transplantace ve vašem konkrétním případě, řekneme vám to zcela otevřeně.

Informace

Ženy a vlasová transplantace.

Možná daleko častěji než muži se na nás s požadavkem na vlasovou transplantaci obrací ženy. Technika zákroku však zahušťování ženského typu řídnutí vlasů umožňuje v naprosté většině případů jen zcela výjimečně. Přes tuto skutečnost je vhodné si domluvit osobní vyšetření a konzultaci, protože pouze při ní je lékař schopen se vyjádřit k vhodnosti či nevhodnosti vlasové transplantace právě ve vašem konkrétním případě.

Informace

Jaký je princip vlasové transplantace?

Zjednodušeně řečeno se jedná o chirurgické přenesení vlasové cibulky s vlasem z místa jejich výskytu do místa jejich chybění. Celý princip vlasové transplantace je založen na faktu, že vlasový štěp se odebírá z míst, kde mužský hormon steroid neovlivňuje jejich vypadávání (v týlní krajině). Tyto přenesené vlasy z týlní krajiny si totiž „pamatují“ svou genetickou informaci a i po přenesení do míst, kde steroidní hormon způsobil vypadnutí vlasů, nejsou steroidem ovlivňovány. Tím pádem je efekt vlasové transplantace trvalý! Vlasy tedy přirozeně rostou, dorůstají, šediví a lze je i barvit apod.

Informace

Co zahrnuje translantace vlasů?

Jedná se o chirurgický zákrok prováděný v místní anestézii. Tedy bez celkové narkózy. Trvá vždy několik hodin. V rámci přípravy k operaci je barvičkou označen rozsah, kam budou vlasové štěpy přeneseny a místo v oblasti týla, kde jsou vlasy odebírány.

V místě odběru jsou vlasy vyholeny pouze a jen v místě odběru takovým způsobem, aby ihned po zákroku vlasy nad odběrem zcela překryly a uschovaly odběrovou jizvu. Pacient leží při odběru na břiše a tato část zákroku trvá asi 20-30 minut. Rána je sterilně překryta a pacient je zaveden ze sálu zpět na svůj pokoj na dobu, než je připravena první dávka vlasových štěpů k transplantaci. Toto trvá asi 45 minut.

Když je připraveno dostatečné množství štěpů, pacient je přiveden zpět na sál. Po přípravě operační plochy a jejím umrtvením injekčním roztokem, jsou do kůže, kam budou sázeny štěpy, udělány malé dírky v potřebném počtu. Do nich jsou pak jemnými pinzetkami vkládány jednotlivé vlasové štěpy.

Na naší klinice je používána technika vlasových mikroštěpů. Jednotlivý štěp je tvořen kůžičkou tvaru hranolku o rozměrech zhruba 1 x 1 x 3-4 mm a obsahuje od jedné až zhruba po 4-5 vlasových cibulkách.

Když je vlasová transplantace dokončena, je na ošetřené plochy přiložen mastný tyl a celá hlava je zavázána. Obvaz má tvar kukly, obvázána je tedy i brada a krk a z obvazu vám je vidět pouze obličej.

Informace

Jaký typ anestézie se používá?

Používá se lokální umrtvení – tedy operované plochy jsou znecitlivěny injekčním roztokem Mesokainu s Adrenalinem. Adrenalin omezuje krvácení. Vzhledem k délce této operace není použití celkové anestézie vhodné.

Informace

Jak dlouho zákrok trvá?

Operační doba zákroku velmi záleží na rozsahu transplantované plochy. Vlasová transplantace menších čelních koutů se pohybuje mezi 4-5 hodinami. Větších čelních koutů a přilehlé části čela a temenní krajiny od 6-8 hodin.

Informace

Co se děje po transplantaci vlasů?

Po zákroku je pacient odveden ze sálu zpět na lůžko, kde je uložen s hlavou ve zvýšené poloze. Bolestivost je minimální, ale na přání může být podáno analgetikum. Do stabilizace stavu zůstává pacient na lůžku. Požadujeme, aby pod naším dohledem zůstal minimálně 4 hodiny po zákroku. Poté, bude-li si to přát, může odejít v doprovodu domů. Na vlastní přání ale může zůstat na klinice do druhého dne.

Informace

Jaké následky mám očekávat?

Bolestivost po zákroku je naprosto minimální. Druhý nebo třetí den se mohou v oblasti kolem očí objevit otoky nebo modřiny. Na ně je nejlépe dávat studené obklady z černého čaje. Ustoupí přibližně do tří dnů. Musíte počítat s tím, že zhruba 10 dní budete mít trvale kolem celé hlavy obvaz. Ten je velmi důležitý. Zabraňuje posunutí štěpů a také udržuje sterilní prostředí. V tomto období se obvaz sundává pouze při převazech. Převazy vychází zhruba co tři dny. Po sundání obvazů a vytažení stehů z odběrové jizvy si již můžete velmi opatrně umýt hlavu a pak lze jít do práce. Štěpy jsou sice již vhojeny, ale kolem štěpů jsou ještě několik dní drobné stroupky, které se nesmí strhávat. Celkově se musí oblast vlasové transplantace chránit před poraněním a větším tlakem minimálně 3-4 týdny! V tomto období není vhodné nošení přileb apod., ani větší sportovní námaha, sauna, solárium atd. Pro podporu růstu vlasů je vhodné používat podpůrné hormonální prostředky. Ty vám budou doporučeny a nabídnuty v rámci pooperačních kontrol.

Z přenesených vlasů se celkově uchytí asi 80% vlasových cibulek. Z tohoto množství přibližně polovina přenesených vlasů roste ihned, druhá polovina díky kyslíkovému deficitu a operačnímu šoku vypadne z vlasové cibulky, a pak z ní začne růst od nuly. Nový vlásek dosáhne povrchu kůže asi za 6-8 týdnů. Částečný výsledek lze tedy hodnotit nejdříve za 3 měsíce, ale spíše za půl roku. Vzhledem k technickým možnostem operace jsou však transplantované plochy po prvním zákroku ještě řídké. Pokud se člověk rozhodne podstoupit vlasovou transplantaci, musí bezpodmínečně počítat s tím, že dobrého výsledku lze dosáhnout až po absolvování alespoň dvou takových zákroků. Mezi nimi je potřebný minimálně 6 ti měsíční odstup. Druhá fáze se však může provést kdykoliv později i s daleko větším odstupem.

Informace

Je to bolestivé?

Bolestivost je při zákroku i po něm naprosto minimální. Jen výjimečně někdo požaduje po zákroku analgetizaci.

Informace

Jaké mohou nastat při vlasové transplantaci komplikace?

Za mnoho let co vlasové transplantace provádíme, jsme nezaznamenali žádné komplikace.

Informace

Je možné, že by nenastal výsledek nebo se vrátil do původního stavu?

Podmínkou dobrého výsledku je výběr správného pacienta pro tento typ zákroku. Nejlepších výsledků je dosahováno u pacientů s menšími plochami k vlasové transplantaci a hlavně u pacientů s černými a silnými vlasy. Mají totiž daleko lepší krycí schopnost. K transplantaci nejsou vhodní pacienti s příliš velkými bezvlasými plochami a hodně světlými a tenkými vlásky. Pak by výsledek byl velmi diskutabilní.

Výsledek by také nemusel nastat, pokud by pacient měl nějaké velmi vážné onemocnění nebo jiné podstatné skutečnosti vedoucí ke zhoršenému hojení, které by před operací lékaři zamlčel.

Určitě si je nutné vybrat takové pracoviště, které prokazatelným způsobem má s vlasovými transplantacemi dlouholeté zkušenosti. Z chirurgicko-technického pohledu se sice jedná o nesložitý typ operace, ale zato náročný na praktickou zkušenost s tímto typem zákroku. To může podstatně ovlivnit celkovou úspěšnost výsledku.

Trvalost výsledku – tím, že se přenáší cibulky, které nereagují na steroidní mužský hormon, je výsledek po vlasové transplantaci trvalý. Vlasy normálně rostou, vypadávají a zase rostou a s věkem šediví. Samozřejmě, že s výraznějším přibýváním věku se četnost přenesených vlasů může přirozeně měnit jako v ostatních netransplantovaných místech vlasového porostu.

Informace

Jaké a kde bývají jizvy po vlasové transplantaci?

Jizva je pouze v místě odběru – tedy v oblasti týla ve výši asi středu uší. Naprosto spolehlivě jí zakrývají přepadávající vlasy. Jizva tedy není patrná ani při pohybu, sportu či plavání. Vlasové štěpy se sází do malinkatých dírek, takže v transplantovaných plochách nejsou vidět vůbec žádné jizvy.

Informace

Jak dlouho trvá návrat k normálu?

Po zákroku máte přibližně 10 dní trvale zavázanou hlavu. Hned po sundání obvazu si můžete opatrně umýt hlavu. Do práce lze jít přibližně za 11 dní, tedy potřebujete se uvolnit z práce asi na týden a půl. Operace většinou bývá plánována na čtvrtek a druhé pondělí již můžete být v práci.

Je však třeba počítat s tím, že kolem vlasových štěpů jsou stroupky. Ty se nesmí strhávat a samy se zcela odloučí nejdříve za 12-14 dní.

Velmi důležité si je ale uvědomit, jak transplantovaná plocha po zákroku zpočátku vypadá. Přenesené vlásky jsou zkráceny asi na délku 2-3 mm. Proto osázená plocha, než vlasy poporostou, vypadá jako kartáček. V případě většího zákroku je pak problém tento vzhled nějakým uspokojivým způsobem maskovat.

Dostatečné délky vhodné k úpravě vlasů a účesu dosáhnout vlasy nejdříve za 6 měsíců, někdy i déle.

Informace

Transplantace vlasů - shrnutí

Otevřeně řečeno, vlasová transplantace vlastními vlasy je dle našich zkušeností pro vás pacienty trochu diskutabilní zákrok. Není to v žádném případě z důvodů, že by nebyla úspěšná nebo trvalá. Je tu však několik okamžiků, které často případné zájemce od výkonu odrazují. Prvním z nich je určitě ten fakt, že technika vlasové transplantace v žádném případě neumožní dosáhnout běžné hustoty vlasů. I při opakovaných sezeních lze  dosáhnout přibližně tak větší poloviny jejich vrozené hustoty. Proto tento zákrok není vhodný k dohušťování vlasů, tak často požadované ženami.

Druhým momentem je podmínka, že vlasovou transplantaci je nutno podstoupit minimálně dvakrát, aby bylo zajištěno dosáhnutí co největší možné hustoty vlasů.

Třetím problémem je období, kdy vlasy jsou po operaci příliš krátké a plochy vypadají jako kartáček. Není - li čím tuto oblast překrýt, přitahuje to pohledy ostatních lidí a vyvolává různé reakce. To pak může být některým pacientům po zákroku na obtíž.  

Nelze ani pominout značnou výši ceny za vlasovou transplantaci. Vyplývá to jak z nutnosti opakovaného zákroku, tak hlavně dlouhou délkou zákroku, po kterou se plastický chirurg věnuje  pouze vaší vlasové transplantaci.  

Poměrně často se na nás s požadavkem na vlasovou transplantaci obrací ženy. Technika zákroku však zahušťování ženského typu řídnutí vlasů v naprosté většině případů umožňuje jen výjimečně.

Jestliže vás však stav vašeho vlasového pokryvu trápí natolik, že vás nenechává klidnými, a pokud  si vezmete veškeré výše uvedené informace za své tak, aby vás vedly k realistickým očekáváním, pak se určitě nebojte vlasovou transplantaci podstoupit. Jejími nespornými pozitivy je fakt, že je to metoda naprosto nebolestivá, spolehlivá a trvalá. A vnitřní zvýšení vlastního sebevědomí je něco, co se nedá absolutně ničím zaplatit.