Zvětšení můžských prsou - transsexualismus

Informace

Transsexualismus - Úvod

Transsexualismus je vrozená porucha sexuální identifikace, při které biologicky normální muž se cítí být ženou a žena naopak mužem.

Jinými slovy je tedy transsexualita pojem pro obrácenou sexuální orientaci, při které se jedinec v rozporu se svým vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným - muž chce být ženou a žena mužem. Transsexualitu nelze léčit jednotlivými léčebnými metodami samostatně. Tedy nelze použít pouze samotný chirurgický zákrok, nebo jen léky, východiskem není ani pouhá psychoterapie. Před samotnou chirurgickou léčbou je nutná psychoterapeutická příprava v kombinaci s hormonálními přípravky a případnými dalšími léčebnými postupy.

Transsexualita je vrozená inverzní sexuální orientace, která se statisticky vyskytuje méně jak u jednoho člověka z tisíce. Tito lidé mají trýznivý a stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než do jaké je nutí jejich vrozené tělesné vybavení. Jsou nespokojeni se svým genitálem a přejí si být vybavení tělesnými znaky opačného pohlaví a rovněž touží po sexuální roli opačného pohlaví. Transsexualita je porucha vrozená, ale příčina vzniku transsexuality není jasná. I přes případně provedenou chirurgickou změnu pohlaví se jedná o vrozenou vadu trvalou, transsexualismus je tedy celoživotním problémem jedince.

Informace

Léčba transsexualismu

Léčba transsexualismu trvá několik let. I když se na její léčbě podílí více lékařských odborností, celou léčbu zahajuje, dále plánuje a řídí sexuolog, V lékařském týmu je tedy sexuolog, dle potřeby psycholog a plastický chirurg:

 1. Po stanovení diagnózy tohoto onemocnění se pacient dostává do péče transsexuální komise, která stanoví program individuální léčby. Poté může být provedena vhodná změna jména a příjmení.
 2. Počátkem a základem celkové léčby je psychoterapie, kde jedním z nejdůležitějších úkolů je podpora při organizování života v opačné sexuální roli.
 3. Následuje hormonální léčba, jejímž úkolem je způsobit takové hormonální změny v organismu, aby sekundární pohlavní znaky začaly připomínat opačné pohlaví (androgeny u žen, antiandrogeny v kombinaci s estrogeny u mužů). U mužů nejsou výsledky hormonální léčby tak uspokojivé jako u žen. Navíc vousy a typicky mužské ochlupení je nutno postupně odstranit některým z trvalých způsobů depilace – kdysi depilace elektrickou jehlou, dnes moderně pomocí laserových přístrojů.
 4. Chirurgické výkony mají za úkol konkrétní fyzickou úpravu pohlaví a úpravu sekundárních pohlavních znaků. U mužů se provádí kastrace, vytvoření dělohy a případně se zvětšují prsa pomocí silikonových implantátů. U žen jsou odstraňována prsa, děloha a vaječníky a případně vytvářen penis a šourek. Po absolvování těchto změn je možno po souhlasu lékařské komise požádat o změnu pohlaví v matrice.
 5. Plastické operace. Je třeba uvést, že mnozí transsexuálové se spokojí s odstraněním druhotných pohlavních znaků, ale samotnou konkrétní přeměnu vlastního genitálu na opačný typ nevyžadují z důvodu nemožnosti vytvoření jejich dokonalé podoby a funkce.

Chirurgická přeměna z muže na ženu

 1. Zvětšení prsou – operačně – není pacienty vyžadováno zcela pravidelně, protože díky hormonální léčbě se prsy již částečně samy zvětší. Pokud však toto hormonální zvětšení prsou pacientovi nestačí, pak je možno prsa zvětšit pomocí silikonových implantátů. Tím lze dosáhnout u prsou jejich lepšího tvaru nebo větší velikosti.
 2. Změna genitálu – operačně - je jednodobý výkon sloužící k vytvoření ženského genitálu z mužského. Sestává se z těchto jednotlivých úkonů:
  • Amputace varlat a funikulů.
  • Podkožní amputace penisu, kromě malé výseče žaludu s nervověcévním zásobením. Tato výseč části žaludu slouží k vytvoření citlivého klitorisu.
  • Zachování močové roury.
  • Vagína může být vytvořena buď z kůže penisu v podobě tubusu, který má svou vlastní cévní výživu nebo z části tlustého střeva. Pro svou snadnější zranitelnost je však tlusté střevo používáno k vytvoření vagíny v daleko menším počtu případů.
  • Vytvoření stydkých pysků z kůže šourku.

Chirurgická přeměna z ženy na muže

 1. Amputace prsů se zachováním prsních dvorců a bradavky.
 2. Odstranění dělohy a vaječníků.
 3. Vytvoření penisu a případně močové roury.
 4. Vytvoření šourku.
Informace

Kde se tyto zákroky provádí?

Celkově se jedná o velmi náročnou komplexní léčbu, která by měla být zásadně vedena lékaři, kteří jsou v této problematice vzdělaní a velmi dlouho erudovaní. V žádném případě nelze léčbu transsexualismu vidět zjednodušeně, jak si to mnoho lidí běžně představuje:“Tedy někde se něco uřízne a někde se něco přidá!“

Léčbu řídí sexuolog a jeho tým doplňuje psycholog a plastický chirurg. Mezi základní tři metody léčby patří psychoterapie, hormonální a chirurgická léčba. Jednotlivé kroky léčby jsou konzultovány a vedeny transsexuální lékařskou komisí.

Chirurgické přeměny samotného pohlaví jsou prováděny na špičkových pracovištích plastických chirurgií. Lze se obrátit na Kliniku plastické chirurgie FN Brno, Berkova ulice nebo na Kliniku plastické chirurgie FN Královské Vinohrady – Praha.

Ostatní chirurgické zákroky lze podstoupit i na jiných odděleních a klinikách plastické chirurgie, ve kterých mají s těmito operacemi zkušenosti.

Na klinice CLEOPATRA CLINIC se provádí chirurgické zvětšení prsou při změně muže v ženu, a to v časovém období, kdy pacient již absolvoval hormonální část celkové léčby. Tedy v období, kdy díky hormonální léčbě již došlo k částečnému zvětšení prsou. Výsledky dalšího zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů jsou pak velmi úspěšné a s velmi dobrými tvarovými i velikostními výsledky.

Zvětšení prsou u chirurgické přeměny muže na ženu.

Toto zvětšení se provádí výhradně u pacientů:

 • u kterých byla stanovena diagnoza – transsexualismus
 • kteří již podstoupili hormonální léčbu, díky níž jsou prsa již částečně zvětšena
 • jejichž léčba je řízena transsexuální komisí s cílem kompletní změny pohlaví

Zvětšení prsou se za výše uvedených podmínek provádí pomocí silikonových implantátů, naprosto stejně jako u žen.Používají se klasické ženské prsní silikonové implantáty.

Informace

Jak dlouho implantáty vydrží?

Tak jako všechny umělé výrobky ani prsní implantáty nevydrží věčně. Přestože jsou velmi pevné a odolné dokonce i proti extrémním tlakům, přesto časem podléhají dennodennímu opotřebení. Prasknutí implantátu do deseti let od aplikace bývá vzácné. Pouhým pohmatem nebo pohledem je případné prasknutí implantátu prokazatelné jen naprosto výjimečně díky vytvořenému jizevnatému obalu kolem implantátu. Proto doporučujeme našim pacientkám, aby dokud mají implantáty v těle, absolvovaly na našem pracovišti roční pravidelné prohlídky a pak dále ve zhruba pětiletých cyklech se podrobily mammologickému vyšetření doplněnému o ultrazvukové vyšetření. Nutnost doplnění vyšetření o mammografické RTG vyšetření ponecháváme výhradně v kompetenci lékařů – mammologů.

Existuje řada citovaných údajů ohledně toho, jak dlouho implantát vydrží. Nejčastěji udávané průměrné číslo se pohybuje v řádu kolem 10 let. Kvalita implantátů se postupně ale jistě zvyšuje. Velkým zlomem v kvalitě implantátů byla změna složení silikonového gelu. Všechny kvalitní implantáty obsahují kohezivní polymerní silikonový gel, jehož výhodou je především to, že pokud by došlo k prasknutí obalu, silikonový gel neteče ven mimo prasklý obal. O tom, že kvalita implantátů se zlepšila výrazně, svědčí i skutečnost, že výrobci těch nejkvalitnějších implantátů poskytují počínaje rokem 2002 doživotní záruku na prasknutí implantátů, někteří dokonce proti vlnění povrchu implantátů.

Z více jak 13ti - leté praxe můžeme konstatovat a potvrdit, že kvalitní implantáty opravdu bez větších problémů praskají před desátým rokem jejich používání jen naprosto výjimečně. Samozřejmě však mohou existovat odchylky v opotřebení u různých jednotlivců. Jistě bude větší u žen, které jsou vystaveny extrémní fyzické zátěži pravidelně po mnoho hodin denně (např. cvičitelka aerobiku, maratónská běžkyně, pravidelná jízda na koni, dělnice, číšnice apod.). Všeobecně se dá říci, že pokud pacientka nemá s implantáty a prsy žádné problémy a chodí na pravidelné kontroly, může mít implantáty v těle do konce svého života. Přesto je ale nutné počítat s tím, že dříve či později bude nutno implantáty vyměnit nebo vytáhnout.

Informace

Co zahrnuje operace?

Operace se provádí v celkové anestézii s 24 hodinovou hospitalizací na klinice. Přes dopředu domluvené umístění řezu pronikne chirurg pod prsní žlázu nebo pod sval (dle předchozí domluvy) a zde vytvoří dostatečně velkou dutinu pro vložení zvoleného implantátu. Pokud předoperační konzultace nepřinesla jasné rozhodnutí o správné velikosti implantátu, je nyní do vzniklé kapsy vložen prázdný nafukovací balónek. Ten je postupně naplněn sterilní vodou a je měřen objem v mililitrech. Po dosažení správné velikosti prsů dle přání pacientky i s ohledem na anatomické možnosti a kosmetický vzhled prsů se balónek vypustí a do dutiny po vložení drénu odvádějícím zbytky krve se vloží implantát s takto zjištěným objemem. Implantáty se souměrně uloží do správné výše a vzdálenosti, výsledek je pak zkontrolován celým operačním týmem a doupraven v poloze pacientky v polosedě. Pak je sešit sval, žláza a kůže a je naložena elastická bandáž a napojeny hadičky odsávající zbytky krve z dutiny. Pacientka je převezena na lůžko, kde je jí během hospitalizace poskytnuta odborná pooperační zdravotnická péče, včetně infuzí, analgetik a antibiotik.

Informace

Kde mohou být umístěny řezy?

Obecně existují pro vkládání prsních implantátů tři typy řezů.

Inframamární (podprsní) řez se provádí v oblasti podprsní rýhy. Tento řez je asi 4-4,5 cm dlouhý. Je uložen ve stínu podprsní rýhy spíše zevně, aby byl kryt oblečením nebo spodním prádlem či vrchní částí bikin a v případě „nahoře bez„ byl stíněn obloučkem prsu. Tento přístup má mnoho výhod - umožňuje chirurgovi okamžitý přístup k prostoru, kde bude umístěn implantát, je možné velmi přesně a bez větší námahy vytvořit vhodnou velikost a tvar kapsy pro implantát, bezproblémově zastavit krvácení, důkladně pozorovat polohu implantátu uvnitř kapsy, i v případě nutnosti následné operace poskytuje dobrý přehled. Nevýhodou je, že u žen s menšími prsy, může být bez oblečení viditelný a vzhledem k tomu, že při zvětšení prsů se podprsní rýha posouvá, může dojít k situaci, že se vzniklá jizva dostane nad nebo pod novou podprsní rýhu.

Další metodou je periareolární řez (řez kolem prsního dvorce), který se provádí kolem okraje dolní poloviny prsního dvorce – bráno podle hodinek od čísla tři po číslo devět. Rovněž se jedná o velmi přehledný přístup pro vytvoření kapsy jak nad svalem nebo pod svalem. Největší výhodou je, že v případě dostatečného průměru dvorců, bývají jizvy téměř neznatelné. Nevýhodou může být přechodné vtahování jizev po operaci (upraví se pomocí masáží) a asi v 5% popisovaná trvale zhoršená citlivost bradavek. Na klinice CLEOPATRA CLINIC je tento přístup nejčastěji vyžadován pacientkami a používá se asi v 80% ze všech operací zvětšování prsů.

Třetí metodou je axilární řez (podpažní řez), který se provádí v jedné ze záhybových linií podpažní jamky. Tento řez je používán na naší klinice na vlastní výhradní přání pacientky, nebo v případech, kdy je příliš malý průměr prsních dvorců nebo není vytvořena dostatečně hluboká podprsní rýha. Samotný přístup patří mezi technicky nejobtížnější a jeho nevýhodami jsou, že se obtížněji zabezpečuje správné umístění implantátu, velmi obtížně a méně spolehlivě se staví pooperační krvácení, které může mít za následek přítomnost většího rizika vycestování implantátu nahoru ke klíční kosti. Také samotná jizva v podpaží bývá proti ostatním přístupům častěji hrubší a méně kvalitní díky potním žlázám, které porušuje. Dále, pokud by v budoucnu došlo k problému, je reoperace přes tuto jizvu velmi obtížná a není vyloučeno, že by byl nutný další řez na prsu. I když si některé pacientky myslí, že tento přístup je svým umístěním méně nápadný, nemusí to ve skutečnosti být úplně pravda, obzvláště u otevřeného oblečení bez rukávů nebo v plavkách, které odhaluje oblast podpaží.

Jen pro úplnou informovanost naši znalci uvádějí ještě jeden typ operačního přístupu vložení implantátů. Jedná se o laparoskopickou techniku, při které je implantát zaváděn z vpichu v pupku. Zní to velmi lákavě, protože umožňuje mít zvětšená prsa bez jizev. Vzhledem k nesmírné technické obtížnosti tohoto zákroku se však jedná spíše o experimentální postup, který se v praxi běžně nepoužívá.

Bez ohledu na místo řezu a kvalitu jizvy je důležité vzít na vědomí, že jizva je trvalá a neodstranitelná! Jizvy zpočátku táhnou, jsou hodně červené a tuhé, a to minimálně 3 měsíce od operace. Proto je pak nutné provádět jejich masáže dle poučení. Než jizvy zcela vyblednou, může to trvat půl roku, někdy rok i více. Lze používat různé krémy na jizvy, Bioptronovou lampu, nebo jizvu zjemnit použitím laseru apod. Nikdy však jizvy zcela nezmiznou! Žádný zodpovědný chirurg vám nedokáže naprosto přesně předpovědět, jak bude určitá jizva nakonec vypadat.

Informace

Kam se umisťuje implantát? Nad nebo pod sval?

Existují dvě vrstvy, do kterých se implantát umísťuje:

1) Subglandulární (pod prsní žlázu nad prsní sval)

V České republice byla po listopadové revoluci v roce 1998 tato technika prováděna jako jediná. Umístění pod žlázou (tedy nad svalem) má tu nevýhodu, že u velmi hubených žen může být obrys implantátu patrný a velmi výrazný nebo viditelný. V takovýchto případech je někdy patrný „schodovitý“ vzhled horního kvadrantu prsů nebo dojem, že prsa jsou na hrudník nalepena jako kulaté míče. Pak jsou implantáty i značně hmatné. Další podstatnou nevýhodou je postupem let patrný zhoršující se pokles prsů, stále větší hmatatelnost implantátů a viditelné vlnění při okrajích, způsobené ztenčováním krycí tkáňové vrstvy způsobené vahou implantátů. Dopadem je postupně se objevující vlnění při okrajích prsů a vznikající „pytlíkovitý„ tvar prsů.

Uložení implantátů pod žlázu u nehubených žen má velmi pěkné výsledky, dokonce lze uložením pod žlázu lépe korigovat lehce ochablá prsa. Co však bude po několika letech, kdy prsa začnou kvůli většímu zatížení implantáty, ještě více povolovat? Naši lékaři z CLEOPATRA CLINIC zcela zodpovědně a pravidelně sledují všechny své pacientky již po dobu více jak třináct let. Zpočátku, stejně jako všichni ostatní kolegové, jsme dávali implantáty pod žlázu. Při pravidelných kontrolách pacientek jsme však brzy došli ke zjištění výše uvedeného zhoršování tvaru prsů po několika letech, a tak jako jedni z prvních v České republice jsme se naučili a začali vkládat implantáty pod sval. Pokud dnes s odstupem více jak třinácti let posuzujeme obě možnosti uložení implantátů, pak se bez jakýchkoliv pochybností jednoznačně ukázala jako ideální. Uložení implantátů pod sval umožňuje vkládat větší implantáty, implantáty jsou méně hmatné, v daleko menší míře je patrné viditelné okrajové vlnění, prsa i po mnoha letech neklesají a co je podstatné, výrazně se snižuje riziko vzniku vazivových kapsulárních kontraktur kolem implantátů. Jedinou nevýhodou je větší pooperační bolestivost trvající tři dny po operaci.

Velmi štíhlým ženám, nebo ženám s velmi malými prsy bude na klinice CLEOPATRA CLINIC určitě doporučeno uložení implantátů pod sval!

Avšak i přes výše uvedené se občas vyskytnou tvary prsů a hrudníků, které jsou vhodnější pro uložení implantátů pod žlázu. Patří sem prsa žen s hodně širokými hrudníky, s výrazně silnou podkožní vrstvou a silnou svalovou vrstvou kombinované přítomností velmi malých prsů a dále prsa trochu ochablá po zhubnutí nebo po dětech. Za těchto okolností je někdy lepší umístit implantát do polohy nad sval, aby implantát dostatečně vyrýsoval prsa a vyplnil kožní obal prsů.

V případě, že však je prs pokleslý natolik, že se bradavka promítá pod linií záhybu prsu, je jediným správným řešením nejdříve provést některou z modelací prsů (mastopexe) – tedy nezbytně znovu umístit bradavku směrem nahoru a zmenšit velikost kožního kabátku a pak teprve vložit implantát. V tomto případě by vložení implantátů bylo obrovskou chybou!!! Toto je opět záležitost, která se probírá s lékaři kliniky v rámci konzultací.

2) Submuskulární (pod prsní svaly)

Druhým místem je submuskulární (pod sval) umístění implantátu do prostoru mezi žebry a prsními svaly. Výhodou je, že submuskulární umístění přidává jednu silnou a pevnou krycí vrstvu překrývající implantát. Implantáty jsou tedy méně hmatné a prsa vypadají přirozeněji. I po mnoha letech od operace drží prsy přibližně stejný tvar. Je díky tomu také výrazně sníženo procento patrného okrajového vlnění prsům způsobovaného stahováním jizevnaté kapsy kolem implantátu. Nevýhodou tohoto uložení je větší - asi třídenní pooperační bolestivost. Umístění pod sval neomezuje žádnou ze sportovních aktivit.

Rozhodnutí o tom, kam umístit implantát ve vašem konkrétním případě bude projednáno v době konzultace.

Informace

Jaký typ anestézie se používá a jak dlouho trvá chirurgický zákrok?

Operace probíhá v celkové narkóze a obvykle vyžaduje pobyt přes noc na naší klinice. Zákrok trvá přibližně mezi 1- 1,5 hodinou.

Informace

S jak dlouhým pobytem na klinice musím počítat?

Jedná se pouze o jeden den hospitalizace, přesněji řečeno 24 hodin pobytu na klinice. Na příjem nastoupíte v osm hodin ráno v den operace, nalačno s předoperačním vyšetřením a zcela zdráva. Propuštěna jste druhý den ráno v sedm hodin. Při odchodu je nezbytné mít zajištěn doprovod a odvoz osobním automobilem.

Informace

Je to bolestivé?

Po augmentaci prsou budete pociťovat bolest. Je vždy obtížné kvantifikovat, jak moc bolestivé to pro jednotlivce bude. Hodně záleží na prahu bolestivosti a místě, kde byla vytvořena kapsa pro implantát. Zatímco někteří pacienti považují tento zákrok za mimořádně bolestivý, jiní tvrdí, že po operaci cítily jen běžnou bolest. Umístění implantátu pod prsní sval určitě přináší větší stupeň bolestivosti, protože je poraněn sval a jeho úpony k žebrům. Umístění nad sval (pod žlázu) sebou nese spíše menší nebo maximálně průměrnou bolestivost. Celkově lze říci, že většina pacientek zažívá bolesti po dobu 3 dnů, což vyžaduje pravidelné užívání léků proti bolesti. Po třech dnech začíná intenzita bolestivosti velmi rychle ustupovat a odpadá nutnost pravidelného užívání léků proti bolesti.

Informace

Co se děje po chirurgickém zákroku?

Vaše prsa budou oteklá a pooperačně otlačená. Pod prsy se mohou za několik dní objevit modřiny. To se obvykle uklidní během dvou až tří týdnů. Někdy můžou být otoky na obou stranách rozdílné. To je běžné a v průběhu času to vymizí. Avšak pokud se mezi dvěma stranami objeví velký rozdíl, budete nás muset kontaktovat.

Následně po zákroku se může zdát, že jsou prsa umístěna vysoko. To je také normální. Během prvních dvou měsíců po operaci implantáty postupně poklesnou a usadí se účinkem přitažlivosti do přirozenější polohy. Nepropadejte panice, pokud se jedna stran usadí rychleji než druhá, jak se to někdy stává.

Následně po operaci budete mít elastický obvaz přes hrudník. Za dva týdny se obvaz odstraní a je pak nutno nosit trvale i na noc speciální podprsenku ještě po dobu 2 měsíců od operace. Nebudou se odstraňovat žádné stehy, jelikož jsou při zákroku používány stehy vstřebatelné.

Celkově se otoky vstřebávají 2-3 měsíce. Necitlivost nebo snížená citlivost prsů nebo bradavek se postupně upraví, ale bude to trvat asi 3 měsíce. Přirozené měkkosti dosáhnou prsa v časovém horizontu 6-12 ti měsíců.

Nezapomeňte si vždy přečíst pooperační pokyny, které vám budou poskytnuty.

Informace

Jaké následky mám po zákroku očekávat?

Mohou se vyskytnut změny v citlivosti prsou a bradavek. Některé pacientky mohou dokonce ztratit citlivost úplně, jiné zase hlásí pouze mírné snížení citlivosti a některé dokonce zvýšení citlivosti. Ve většině případů, ve kterých dojde ke změně citlivosti, se jedná pouze o přechodný stav, který se brzy obnoví k normálu. Obnovení citlivosti trvá vždy minimálně 3 a maximálně 18 měsíců od operace.

Je běžné, že po operaci vás nějakou dobu bude jeden prs bolet více jak druhý. Stejně tak i v delším časovém odstupu od operace můžete v jednom prsu pociťovat větší tahy, tlaky a občasné píchnutí než ve druhém.

Po augmentaci prsou bez ohledu na místo uložení implantátu nebo umístění řezu můžete normálně kojit. Kojení a s tím spojené zvětšování a zmenšování prsů může mít negativní vliv na dosažený kosmetický tvar prsů. Musíte si uvědomit, že ne všechny ženy mohou úspěšně kojit bez ohledu na to, zda mají či nemají implantáty.

Zvrásnění (vlnkovatění) kůže nad implantátem se může vyskytnout u žen, které mají tenkou nebo nedostatečnou prsní tkáň. Tento problém nemá žádný medicinální význam, může však být esteticky nežádoucí. To se může vyskytnout v jakémkoli místě prsu. Pro minimalizaci tohoto efektu a bude-li to v průběhu konzultace považováno za podstatné, může vám být doporučeno, že nejlepším umístěním implantátu pro vás bude submuskulární poloha (pod prsním svalem), jak bylo popsáno výše. Je nutné pochopit, že i po uskutečnění těchto opatření se může zvrásnění objevit, a pokud se tak stane, může být obtížné či nemožné je odstranit.

U některých hubenějších pacientů lze po augmentaci nahmatat okraje implantátů. V takovýchto případech lze většinou nahmatat implantáty v dolní části prsu poblíž záhybu. Opět to nemá žádný medicínský význam, i když pacientky, které tuto informaci neznají, mohou mít náhle starost, že cítí hrudku ve svém prsu. V případě jakékoli nejistoty je vždy nejlepší kontaktovat svého chirurga a nechat se vyšetřit.

V žádném případě není možné, aby váš implantát mohl prasknout nebo explodovat z důvodů cestování letadlem, při plavání, potápění apod.

Informace

Jaká bývá kvalita jizev?

Jizvy nejsou komplikací, ale normálním jevem po každém operačním zákroku. Naštěstí jsou jizvy při augmentaci prsou krátké - pouze asi 4,5 cm na délku. Vždy byste měli očekávat, že na začátku budou červené, nateklé, hrudkovité a svědivé, ale také se mohou vtahovat, což ale během času postupně ustupuje. Je to normální průběh procesu hojení. Doporučují se denní tlakové masáže jizev v období asi 2 měsíců od operace, čímž se urychluje měknutí jizev a jejich blednutí. Masáže lze doplnit o aplikaci speciálních léčivých krémů a o ošetřování biostimulačními lasery nebo bioptronovou lampou. Musíte si ovšem uvědomit, že charakter jizev je individuální a žádný zodpovědný chirurg by vám nikdy neměl slíbit „neviditelné„ jizvy a nebude schopen vám předpovědět výsledný vzhled jizev.

Informace

Jaké se mohou vyskytnout komplikace?

Všechny chirurgické zákroky v sobě nesou trochu nejistoty a rizika. Když je augmentace prsu prováděna kvalifikovaným plastickým chirurgem, komplikace nebývají časté a bývají spíše vzácné. A pokud se přeci jen vyskytnou, mají většinou nezávažný charakter. Přesto – jednotlivci se mezi sebou různí ve své anatomii, schopnostech hojení a výsledek není nikdy úplně předvídatelný. To se týká infekce nebo hematomů. Infekce se může vyskytnout i přes standardní aplikaci antibiotik jak již během zákroku, tak i po operaci. Stává se to v jednom procentu případů. Pooperační příznaky jako bolest, zčervenání, otoky, horečka je nutno ihned hlásit lékaři. Včas nenahlášená a neléčená infekce může snadno zkazit úspěch jakékoli operace. Pokud by měla být infekce vážná a neustoupila ani po antibioticích, bude nutné odstranění implantátů a jejich nahrazení novými implantáty nebude možné dříve, než se infekce vyčistí.

Krvácení z krevních vlásečnic i přes zástavu krvácení během operace vede k otokům a někdy i hematomům kolem prsů a pod prsy. Pokud je krevní prosakování mírné, pak si s ním vaše tělo poradí samo a bude schopno jej absorbovat během času. Pokud by ale bylo většího rozsahu, pak může být nutné tento hematom za přísných sterilních podmínek odstranit. To bude schopen posoudit váš chirurg. Z toho důvodu se preventivně nechávají na 1-2-3 dny po operaci drény na odvádění krve.

Informace

Kapsulární kontraktura (ztuhnutí)

Kapsula neboli jizva, která se vždy vytvoří kolem implantátu je vrstva jizevnaté tkáně, která se běžně tvoří kolem jakéhokoli cizího materiálu v těle. Je důležité si uvědomit, že to je přirozená reakce těla na cizorodý materiál. Většinou je kapsula tak měkká, že je téměř neodhalitelná a proto nijak neovlivňuje implantát. Kapsulární kontrakce neboli ztuhnutí se objeví tehdy, když ztloustne stěna jizvy. Tlustá jizva má větší sklon ke zkracování se. Proto se stáhne kolem implantátu, čímž jej zmáčkne, takže implantát je na dotek pevný, nebo v některých případech docela tvrdý a začne být patrné vlnění prsů v některých jeho lokalitách. Většina kapsulárních kontrakcí, se kterými se dnes setkáváme, pramení z jemného a hladkého obalu silikonových implantátů, jež byly dříve používány. Moderní používání implantátů s texturovaným (drsným) povrchem výrazně snížilo výskyt kapsulární kontrakce. K dalšímu výraznému snížení této kontraktury vedlo zavedení ukládání implantátů pod sval.

Informace

Jak dlouho trvá návrat k normálnímu životu?

I když již od druhého dne se budete moci lehce procházet a dělat velmi lehké úkony, je nutno se vyhnout v prvních 10 – 14 dní veškeré zátěži horních končetin a břicha. Jakékoliv nadměrné natahování či zvedání může posunout umístění implantátu nebo rozkrvácet ránu nebo kapsu ve které je umístěn implantát. V závislosti na konkrétní práci doporučujeme ženám po této operaci návrat do zaměstnání za 2 týdny. Pokud se jedná o výrazně těžkou fyzickou práci, pak lépe za tři týdny. Obvykle můžete začít s lehkým cvičením dolních končetin po třech týdnech. Cviky nadloktí a plávaní lze začít po šesti až osmi týdnech. Při cvičení se vždy snažte mít dobrou sportovní podprsenku. Řídit můžete po dvou týdnech. Opatrnou sexuální aktivitu můžete zahájit asi za dva týdny, i když v této fázi doporučujeme velmi něžné dotýkání prsou. Silnější doteky připusťte až po 2 měsících!

Pro zjednodušení – vše vždy jen do první bolesti!

Informace

Shrnutí

I při sebevětší vůli si nikdo z nás, kdo netrpí transsexuální vrozenou poruchou, nedovede ani v tom nejmenším náznaku představit vnitřní pocity postižených mužů a žen. Moderní medicína za dlouhé roky zkoumání stále hledá nové cesty a nové postupy v léčbě transsexualismu. Obrovským pokrokem a světlem naděje se díky plastické chirurgii ukázalo použití mikrochirurgické techniky umožňující provést dokonalejší chirurgické změny pohlavních orgánů. I operace prsou nabízí nové techniky a možnosti.

Šance, že po zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů budete spokojena se svým operačním zákrokem, je vysoká za předpokladu, že si uvědomíte všechny výhody (ale i nevýhody), přínosy a dopady tohoto typu operace. CLEOPATRA CLINIC má s tímto typem operace velké zkušenosti a opravdu zodpovědně vám ji může, pokud po ní toužíte, doporučit. Jako u každé jiné operace však musíte očekávat pouze reálné výsledky. Zázraky vám neposkytnou ani implantáty samotné, ani ten nejšikovnější plastický chirurg. Dolní věkovou hranicí operace je ukončení růstu jak prsů, tak celkového růstu. Tedy věk zhruba od 18 ti let. Horní věková hranice je omezena pouze zdravotním stavem umožňujícím narkózu a dobré hojení. Další podmínkou je již proběhlá hormonální léčba a celkové vedení léčby sexuologem a zařazení do systému vedoucímu k matričním změnám pohlaví pod vedením transsexuální lékařské komise. Máte-li pocit, že vaše prsa nejsou po hormonální léčbě zvětšená dle vašich představ, pak se netrapte a přijďte se za námi poradit. Nebudeme vás přemlouvat – zda jít, či nejít! Rozhodnutí musíte učinit sama! Staneme se však v této věci vaším dobrým a odborným rádcem, a pokud zákrok u nás podstoupíte, pak i po dobu co budete mít implantáty a budete chodit k nám na kontroly vaším téměř rodinným odborným lékařem.