Co nastane v případě nespokojenosti?

Na co se nás nejčastěji ptáte...
 

Co nastane v případě nespokojenosti?

 

Různé typy komplikací mohou vzniknout po každém zákroku, a to i přes sebelepší snahu lékaře i pacienta jejich případný vznik minimalizovat. Je proto nezodpovědné, zavádějící a neseriózní dávat dopředu jakékoli „záruky“ nebo tvrdit, že komplikace neexistují či „v žádném případě určitě nenastanou“. Budete možná překvapeni, kolik času v rámci vaší konzultace, budou lékaři kliniky věnovat vysvětlení možných komplikací nebo objasnění možného očekávání ne zcela ideálního výsledku, vyplývajícího z vašeho atypického anatomického předoperačního nálezu.

Avšak pokud by se snad něco nemělo podařit, poskytne tým CLEOPATRA CLINIC své lékařské znalosti a chirurgické služby a zkušenosti se snahou o nápravu tak, aniž by to představovalo další výdaje pro pacienta. Podobně – pokud i později, když již dojde k procesu zahojení a usazení, nejsou výsledky takové, v jaké doufali lékař i pacient a za předpokladu, že bude prostor pro opravný chirurgický zákrok, bud vám naši lékaři, včetně všech zaměstnanců, k dispozici a poskytne své chirurgické služby zdarma

Spokojenost pacienta byla, je a vždy bude hlavním cílem a smyslem práce kliniky CLEOPATRA CLINIC. A především z tohoto důvodu udělí naši lékaři v rámci řešení komplikací či v rámci řešení nějaké nespokojenosti vše pro to, abyste byla spokojena, aniž by jsme trvali na vašich dalších finančních nákladech. A to většinou bez ohledu na to, na které straně stojí příčina vzniku komplikace. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že nejlepší reklamou kliniky jsou dobré výsledky a zejména spokojení pacienti.

 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...