Nastavení cookies

Tělo - Opravy kosmetických operací

Liposukce, plastické operace...
 

Opravy kosmetických operací - informace

 

Vážení pacienti,
komplikace mohou zcela bez výjimky vzniknout po každém zákroku. A to i přes jakoukoliv sebevětší snahu lékaře i pacienta komplikacím preventivně předcházet. V tomto směru se tedy ani plastická chirurgie nevymyká všem ostatním lidským činnostem.

Je jasné a zcela logické, že si vznik komplikace po zákroku nepřeje nikdo ze zúčastněných. Ani lékař, natož samotný pacient, navíc v okamžiku, kdy se jedná o estetické výkony. Přesto se s nimi bohužel setkáváme a setkávat budeme.

Co se pak děje v okamžiku, když komplikace po estetickém zákroku vznikne?

Jak jsou řešeny komplikace vzniklé na klinice CLEOPATRA CLINIC, se podrobně dočtete na těchto stránkách v sekci - Časté dotazy - Co nastane v případě nespokojenosti?

Pro řešení komplikací by dle mínění lékařů z CLEOPATRA CLINIC měly platit tyto hlavní zásady:

 1. Hlavní zásady řešení komplikací ze strany zdravotnického zařízení jsou následující:
  • v případě pochybností, zda se o komplikaci jedná, nebo v případě pochybností o rozsahu samotné komplikace, je z odborně - morálního důvodu vhodné se přiklonit k názoru pacienta, bez ohledu na lékařský názor pracoviště, kde byl zákrok prováděn
  • v případě výše uvedených pochybností je vhodné se vzájemně dohodnout, která ze zúčastněných stran ponese finanční náklady spojené s řešením údajné komplikace, případně na tom, že náklady ponesou svým dílem obě strany
  • v případech prokazatelné komplikace řádně informovat pacienta o jaký typ komplikace se jedná, jakým způsobem a přibližně jak dlouho bude komplikace léčena a zda zanechá trvalé následky
  • aktivně přistupovat k léčbě a řešení vzniklé komplikace
  • finanční náklady spojené s řešením a léčbou komplikace hradí ta strana, která komplikaci způsobila. V případě nejasností by pak z morálních důvodů mělo hradit náklady na léčbu komplikace zdravotnické pracoviště, kde byl zákrok prováděn
  • v případě vzniku komplikace prokazatelně způsobené ze strany zdravotnického pracoviště, kde byl zákrok prováděn, by mělo hradit veškeré náklady nutné k řešení komplikace zdravotnické pracoviště
 2. Hlavní zásady řešení komplikací ze strany pacienta jsou následující:
  • naprosto neodkladně informovat svého ošetřujícího lékaře, který zákrok prováděl, o vzniku komplikace
  • pokud je lékař nebo pracoviště, kde byl zákrok prováděn dostupný, obracet se s komplikací výhradně na ně. Výjimkou by mělo být pouze nebezpečí z prodlení
  • přistupovat k léčbě vzniklé komplikace aktivně a vstřícně. Hlavním cílem tohoto období je komplikaci vyřešit společnými silami. Výčitky a obviňování v tomto období nic nevyřeší
  • přesně dodržovat pokyny a doporučení spojené s léčbou komplikace
  • obracet se na jiná pracoviště se žádostí o řešení vzniklé komplikace pouze tehdy, pokud pracoviště, kde byl zákrok prováděn, komplikaci neuznává, nebo ji nechce řešit, případně následně provedené korekce vzniklých vad nebyly úspěšné

Avšak pokud by se snad něco nemělo podařit, poskytne klinika CLEOPATRA CLINIC své lékařské znalosti a chirurgické služby a zkušenosti se snahou o nápravu tak, aniž by to představovalo další výdaje pro pacienta. Podobně - pokud i později, když již dojde k procesu zahojení a usazení, nejsou výsledky takové, v jaké doufali lékař i pacient a za předpokladu, že bude prostor pro opravný chirurgický zákrok, budou vám naši lékaři, včetně všech ostatních zaměstnanců, rádi k dispozici a poskytnou své chirurgické služby zdarma.

Mohou však být takové komplikace, jejichž příčina a původ nevychází ze strany lékaře nebo je nemohl žádným způsobem ovlivnit (alergie, typ hojení jizev, nesnášenlivost materiálů apod.). Jedině v těchto případech pak jejich nápravu hradí v celém rozsahu pacient (může sem patřit i poškození výsledku nedodržováním pokynů lékaře ze strany pacienta, ignorování povinných pooperačních prohlídek, vznik keloidních jizev apod.). Ale i zde většinou poskytuje naše klinika CLEOPATRA CLINIC své služby, pokud to lze, zdarma nebo za zcela minimální ceny a pacienti pak po vzájemné dohodě hradí pouze dodatečné nezbytné náklady - anestézii, spotřebovaný zdravotnický materiál nebo nemocniční pobyt.

Tento vstřícný postup je způsoben tím, že všichni odborní pracovníci kliniky jsou zásadně spokojeni se svou prací a svými výsledky až v okamžiku, kdy je jasné, že je s výsledkem spokojen především pacient. Spokojenost pacienta byla, je a vždy bude hlavním cílem a smyslem práce CLEOPATRA CLINIC a celého týmu. A především z toho důvodu uděláme v rámci řešení komplikací či v rámci řešení nějaké nespokojenosti vše pro to, abyste byla spokojena, aniž bychom trvali na vašich dalších finančních nákladech. A to většinou bez ohledu na to, na které straně stojí příčina vzniku komplikace. Velmi dobře si totiž uvědomujeme, že nejlepší reklamou naší kliniky jsou dobré výsledky a zejména spokojení pacienti.

 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...