Právní upozornění

Na co se nás nejčastěji ptáte...
 

Právní upozornění

 

Tyto stránky slouží pouze jako východisko pro vaše pátrání v oblasti plastické kosmetické chirurgie. Proto zde získané informace nemůžete brát jako jediný podklad a zdroj pro vaše konečné rozhodnutí, zda podstoupíte některý z uvedených zákroků. K tomu je jistě ještě nutné využít osobní konzultaci s jedním či více plastickými chirurgy, kteří mají prokazatelné zkušenosti s kosmetickými operacemi.

Také si je nutno uvědomit, že zde předkládané materiály a poznámky nejsou v žádném případě doporučením k podstoupení operace.

I když je to pro vás samozřejmostí, rádi bychom vás upozornili na to, že se na tyto stránky vztahují vlastnická práva a z tohoto důvodu se nemají a nesmí, ani jako celek či jeho jednotlivé části, kýmkoliv jiným používat nebo kopírovat jako propagační materiál či užívat k jiným účelům, než jsou určeny.

 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...