Operace odstávajících uší - otoplastika

Víčka, uši, krk, nos, rty...
 

Operace odstávajících uší - otoplastika - informace

 
Fotogalerie
 

Fotogalerie - S námi máte krásu na dosah ruky

 
 

Operace - obě strany

 

před zákrokem

po zákroku

Operace - obě strany
/doc/fotogalerie_img/68-134.jpg

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/70-136.jpg

Operace - obě strany

 

před zákrokem

po zákroku

Operace - obě strany
/doc/fotogalerie_img/170-138.jpg

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/172-140.jpg

 

Operace odstávajících uší - Úvod

Naše geny do značné míry diktují tvar a velikost uší. V tomto ohledu se mohou uši u jednotlivých lidí velice lišit a také se značně může lišit levá strana od pravé. V případech, kdy uši bývají obzvláště výrazné jak svou velikostí, nebo odklonem od hlavy nebo kdy se tvar uší jednoznačně vymyká běžně přijímaným normám, mívají tyto odlišnosti často i psychologický účinek. Dítě s odstávajícíma ušima je často terčem neustávajících posměšků a škádlení, které mu neustále připomínají jeho deformaci. Úvahy o vlastním já (ve smyslu nepřijímání se), odmítání až nenávist se mohou stát doprovodnými reakcemi na nedostatek rovnocenného přijetí (obzvláště ze strany vrstevníků). I když se v dospělosti s těmito projevy okolí již většinou nesetkáváme, přes to si i dospělý člověk většinou již natrvalo v sobě uchovává stejnou citlivost na tuto vadu, která byla přítomna během dětství. Zcela pravidelně svou vadu zakrývají pod dlouhé vlasy a různé hlavové pokrývky. Přesto jsou odstálé uši opět viditelné např. ve větrném počasí, nebo když jsou vlasy mokré, nebo když s postupem let vlasy ubývají. Při těchto znalostech a zkušenostech pak lékaře kliniky CLEOPATRA CLINIC nemůže překvapit pacient, který žádá úpravu odstálých uší ve věku nad čtyřicet, padesát i šedesát let! Nejstarší pacient, kterému jsme operovali odstálé uši, byl 64 letý muž!

Jelikož existuje řada variant odstátých a deformovaných uší, musí se každý případ řešit odlišně. Navíc může chirurgický zákrok zdokonalit velké, vytažené nebo dokonce rozštěpené ušní lalůčky nebo lalůčky s velkými rýhami a vráskami. Tyto věci budou probrány při konzultaci.

V případech, kdy je dítě svou vadou již psychicky traumatizováno v předškolním věku, doporučujeme chirurgickou korekci provádět dříve, ne však před pátým rokem věku dítěte. Většina chirurgů doporučuje provedení zákroku těsně před zahájením školní docházky. V předškolním věku si kamarádi (spolužáci) deformace většinou nepovšimnou, takže psychické trauma je minimalizováno. Avšak jakmile dítě začne chodit do školy, situace se často mění. Každopádně by rodiče měli bedlivě sledovat, jak jejich dítě vnímá své odstávající uši včetně možných psychických vlivů.

Rady pro rodiče

  1. zbytečně na vadu své děti neupozorňujte a nechte situaci přirozeně vyvinout
  2. i když by se vám vaše dítě více líbilo s neodstálými boltci, nenuťte své dítě k zákroku, dokud si jej nebude přát samo
  3. pokud si dítě samo přeje úpravu odstálých boltců – vyjděte mu vstříc - předejdete tak mnohým psychickým strádáním vašeho dítěte.

Jaký typ anestézie se používá?

Zákrok se obvykle provádí při použití lokálních anestetik. Nemusíte si ničeho obávat, protože při tomto typu umrtvení je třeba pouze vydržet vpich jehly a pak krátké asi minutové štípání způsobené aplikací anestetického roztoku do ucha. Pak je již celá operace nebolestivá. Lze tímto způsobem provést i u dobře psychicky připravených dětí kolem 5-6 let!

Jsem vhodným kandidátem pro plastiku uší?

To může určit pouze konzultace – tedy pohovor s plastickým chirurgem. Provede se podrobné studium vašich přání a představ a důkladná fyzická prohlídka vašich uší. Dále se budeme ptát na váš celkový zdravotní stav. Budou zaznamenány jakékoli předchozí zákroky a operace na uších. Nerovnoměrnost a různý odklon uší od lebky je obvyklá a častá záležitost a bude na ně upozorněno. Častokrát, i když je odstávající pouze jedno ucho, se provádí zákrok na obou uších pro lepší rovnoměrnost. To se lépe posoudí na samotné konzultaci.

Pokud jste kuřáci, budete požádáni, abyste s dostatečným předstihem před zákrokem přerušili kouření. Kouření silně stahuje krevní cévy, a proto snižuje průtok krve do dané oblasti, což zapříčiňuje špatné hojení. Aspirin a určité protizánětlivé léky a další medikamenty mohou zapříčinit zvýšenou krvácivost, takže se jim budete muset minimálně 2-4 týdny před operací vyhnout.

Pokud byste však přesto měli tak velký strach z bolesti při operaci (i přes výše řečené), je možno operaci absolvovat na vaše přání i v celkové anestézii.

Jak dlouho plastická operace uší trvá?

Zákrok se provádí na operačním sále a obvykle trvá něco mezi 1 – 1,5 hodinou.

Co zahrnuje plastická operace uší (otoplastika)?

Hlavním cílem plastické operace uší při nápravě odstávajících nebo deformovaných uší je zmenšení jejich odklonu od roviny lebky a zároveň i případné vytvoření normálních proporcí při pohledu ze strany. Tohoto cíle se dosáhne změnou pružnosti chrupavky pod kůží, čímž se upraví tvar a poloha do žádoucího vzhledu.

U většiny zákroků pro nápravu odstávajících uší se obvykle provede řez (asi 4-5 cm) do kůže ve žlábku za ušima, kde pak bude po zákroku co nejméně viditelná. Hlavním principem operace je přišití změkčené chrupavky uší ke svalu lebky za ušima.

Po napravení tvaru a polohy ucha, se řezy sešijí a na uši se opatrně přiloží vata, která se obváže obinadlem.

Co se děje po plastické operaci uší?

Jak již bylo uvedeno, budete mít po operaci na hlavě tlustý obvaz. Ten je tam proto, aby se udržela nově dosažená poloha uší, a zároveň dochází k procesu hojení a úvodního tvarování. Také se tímto způsobem minimalizuje otok a vznik hematomů a zmenšuje riziko průniku infektu z venkovního okolí a také omezuje vnímání bolestivých podnětů v prvních dnech po operaci jak během dne, tak ve spánku. Přestože pacienti považují tento obvaz za nejhorší část celé operace (často si chtějí poškrábat svědící uši!), je velice důležitý pro dosažení optimálního výsledku.  Bandáž zůstává na hlavě po dobu zhruba 10 dnů a pak se odstraní. Po odstranění bandáže, se doporučuje, abyste v noci nosili čelenku po dobu asi 6 týdnů. Tato čelenka uši chrání před náhodným poraněním, ke kterému by někdy mohlo ve spánku dojít.

Jaké následky mám po plastice uší očekávat?

Po odstranění bandáže byste měli očekávat červenání a otok uší.  Modřiny obvykle mizí do 3 týdnů, otoky do dvou měsíců od operace.  Přes přítomnost otoku bude ihned po sundání patrný výsledek. Běžně dochází po operaci ke znecitlivění uší. Znecitlivění nakonec ustoupí, i když tento proces může trvat i 2-3 měsíce. Registrujeme i pacienty, kteří si zpočátku stěžují na přecitlivělost uší, na pulzující bolest či nepohodlí obzvláště v chladném počasí. Opět postupně dojde k ústupu. Po dobu 3 měsíců byste se měli vyhýbat kontaktním sportům, jelikož uši budou stále dosti citlivé a mohlo by snadno dojít k jejich poškození vlivem vzniklého zranění.

Definitivní výsledek  se pak společně hodnotí nejdříve za 2-3 měsíce, když odezní veškeré otoky a uši se celkově „usadí“.

Je plastická operace uší (otoplastika) bolestivá?

První asi tři dni budou uši docela bolestivé a to více v noci než přes den. To by se však mělo dobře zvládat pomocí léků proti bolesti, které vám budou vydány po operaci. Po třech dnech větší bolestivost rychle ustoupí, nebude již třeba dále užívat analgetika a bolest postupně zcela odezní.

I zde se však naši odborníci setkávají s velmi odlišným prožíváním pooperační bolestivosti. Některé pacientky uši po operaci nebolí vůbec, některé naopak výrazně. Nejčastěji však platí, co bylo napsáno v prvním odstavci.

Jaké mohou nastat komplikace při operaci odstávajících uší?

Všechny chirurgické zákroky v sobě obsahují jisté riziko. Když provádí plastickou operací uší kvalifikovaný plastický chirurg, bývají komplikace řídké a obvykle méně závažné. Přesto – lidé se velmi liší ve své anatomii, fyzických reakcích a schopnostech hojení a výsledek nebývá nikdy zcela předvídatelný.

Pravděpodobně nejčastější z komplikací bývá zbytková nerovnoměrnost či nepravidelnost chrupavky při pohledu na ucho zepředu či ze strany. Jak však třeba upozornit, že obě uši nikdy nebývají naprosto stejné, dokonce i v normálním stavu, proto by nebylo rozumné očekávat dokonalou symetrii. Určitý stupeň nepravidelnosti však může někdy vyžadovat další úpravu.

Mírná infekce kolem stehů se vyskytuje naprosto vzácně. Za mnoho stovek odoperovaných ušních boltců nepamatujeme, že by bylo nutno nasazovat pooperačně antibiotika.

Tak jako u každé operace se může vyskytnout krvácení. Přes veškerou péči a snahu o zastavení krvácení během operace z malých krevních cév se může stát, že některá z cév začne po operaci krvácet. Poté dochází ke vzniku hematomů (nahromadění krve pod kůží). Z tohoto důvodu budete mít právě bandáž hlavy k minimalizaci tohoto nahromadění krve.

Občas se může utvořit díky zvýšenému krvácení nebo zhoršenému snášení použitých stehů defekt v jizvě. Ten se však při místní péči obklady nebo mastičkami zhojí zhruba do 7 dnů.

Při zhoršené snášenlivosti použitých vnitřních stehů se tyto stehy mohou u některých pacientů postupně v menším nebo větším počtu vyloučit. Pokud se to stane až po třech měsících od operace, nemá to vliv na možnost recidivy odstálých boltců.

Operace nemá žádný nepříznivý vliv na sluchový aparát, protože ten se nachází ve vnitřním kostěném uchu a tak není ani teoreticky možné jeho poškození.

Rizika můžete omezit tím, že se budete důsledně řídit předoperačními i pooperačními pokyny lékařů.

Je možné, že by se uši vrátily do původní polohy?

Recidiva není nikdy zcela vyloučena. Může to být dáno následujícími příčinami. Vzhledem k anatomické struktuře uší může mít chrupavka u některých pacientů silný sklon k vrácení se do původního stavu bez ohledu na použitou operační techniku. Také jakékoliv komplikace při hojení mohou způsobit ztrátu výsledku. Jsou tím myšleny jak komplikace při hojení, tak úraz ucha či neopatrné zacházení s ušními boltci v prvních třech měsících od operace. Jednou z nejčastějších příčin návratu uší nebo ucha do původní polohy je však použitá operační technika. Těch existuje velká řada, ale jen některé mohou zaručit, že se uši do původní polohy nevrátí. Operace odstálých boltců vždy byla doménou plastických chirurgů. V poslední době se setkáváme s tím, že tuto operaci začali provádět i lékaři jiných oborů. Jejich menší zkušenosti s těmito operacemi a jiné operační postupy pak mohou přinášet menší počet úspěšných výsledků.

CLEOPATRA CLINIC používá mnoha lety ověřenou techniku operací odstálých boltců, která dovoluje garantovat dobré a hlavně trvalé výsledky. O tom vás nejlépe přesvědčí ten fakt, že pokud ve výjimečných případech k recidivě dojde, klinika garantuje případnou reoperaci naprosto zdarma.

Jaké bývají jizvy po plastice uší?

Konečný vzhled jizev není možné předvídat. Umístění jizev ve žlábku za ušima je však velkou výhodou, protože i v případech kdy jizvy jsou nápadnější, jsou zakryty ušními boltci. Pokud vše probíhá normálně, pak jsou jizvy nitkovitě tenké. Zpočátku asi 1-2 měsíce jsou zarudlé a hrudkovité. Po této době ovšem obvykle změknou. Ve vzácných případech může dojít k vytvoření trvalé, tvrdé silné jizevnaté tkáně (keloidní jizvy).

Jak dlouho trvá návrat k normálu?

Většina dospělých může zpět do práce, jakmile se sundá bandáž, tedy zhruba asi po 7-10 dnech od operace. I děti mohou zpátky do školy po uplynutí této doby, i když by bylo rozumné požádat učitele, aby na dítě prvních pár dnů dohlédl a umožnil vynechat tělocvik minimálně měsíc od operace.

Plastická operace uší (otoplastika) - shrnutí

V případě, že pacient pochopí, že dobrým výsledkem je i zdokonalení a ne vždy 100% dokonalost, protože jí nelze vždy u této operace dosáhnout, pak lze považovat tento zákrok za jeden z nejúspěšnějších v oblasti kosmetické chirurgie. Pokud jste s vámi vybraným plastickým chirurgem podrobně probrali zákrok a vaše očekávání před operací, budete s výsledkem spokojeni. Tím že dojde ke zdokonalení vzhledu původně odstávajících či deformovaných uší, může také úspěšná plastika uší zvednout osobní sebedůvěru a hodnocení sebe sama.

Ceník - operace odstávajících uší

 
  • Uši - plastická operace uší
    9 000 Kč - 17 900 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...