Nastavení cookies

Muži - Vrásky - injekční korekce

Prsa, břicho, obličej...
 

Odstranění vrásek - injekční korekce - informace

 

Jaké existují možnosti injekční korekce a výplně vrásek?

Existují dva základní injekční druhy korekce vrásek:

 1. Objemové injekční vyplnění vrásek – vyplnění vrásek objemovým množstvím aplikované látky
 2. Zamezení pohybu mimických svalů – aplikací botulotoxinu

1. Objemové vyplnění vrásek

Objemové vyplnění vrásek se používá jak na mimický typ vrásek (způsobené pohybem mimických svalů), tak ke korekci dynamického typu vrásek (způsobené poklesem tvářových tkán). Injekce jsou ze všech dostupných metod (ovocné kyseliny, laser, vypínací operace, vyplňovaní operace) jistě nejjednodušším zákrokem.

 

 

2. Zamezení pohybu mimických svalů – aplikací botulotoxinu

Botulotoxin je určen výhradně pro korekci mimických vrásek. Tedy vrásek způsobených neustálým a opakovaným pohybem mimických svalů, které postupem času způsobí „zlomení“ kůže v místě jejího ohybu ve stále stejném místě. Principem botulotoxinu není vyplnění vrásky, jak tomu je u objemových injekcí uvedených v bodě jedna, této sekce, ale zamezení pohybu mimických svalů. Tím se kůže přestane v daném místě lámat a navíc sval povolí svou trvalou přirozenou křeč (svalové napětí) a tím se ošetřená kůže částečně vypne. Dynamické vrásky jsou způsobeny poklesem tkání v obličeji a mimické vrásky kontrakcemi (stahováním) mimických svalů. Čím déle a více emocí projevujeme, tím hlubší tyto linie a vrásky budou. Jsme-li mladí, tak se kůže obličeje po ukončení mimiky naprosto beze stop vyrovná. Navíc díky elasticitě kůže nedochází k prolamování kůže do klasických vrásek. To začínáme pozorovat až zhruba po 35. roku věku. Přesto i v tomto období vrásky s ukončením mimiky zmiznou. V tuto chvíli již nastává vhodný čas k preventivní aplikaci botulotoxinu. Princip je velmi jednoduchý: botulotoxin zablokuje pohyb svalu a kůže nad ním se přestane krčit a lámat. Dokud tedy botulotoxin působí – vráska se netvoří!!! Poněkud složitější je situace u lidí nad 40-45 let, kdy jsou vrásky v obličeji již trvalé bez ohledu na mimiku. Zde můžeme od botulotoxinových injekcí očekávat dobrý efekt až po několika po sobě jdoucích aplikacích a v případě velmi hlubokých vrásek je pak následně nutno ještě zbytek hluboké vrásky vyplnit injekcí s vyplňovacími materiály (viz. text pod bodem jedna této sekce). V každém případě pro všechny z nás – dříve či později platí, že trvalá nebo dokonce nepřerušovaná kontrakce těchto svalů povede časem ke vzniku trvalých rýh a vrásek. Tyto stopy ubíhajícího života – někdy smíchu, někdy starostí – jsou nevyhnutelné a jsou samozřejmě také známkami stárnutí. Proto se některým z nás nezamlouvá představa, že by tyto dopady mimiky na obličej měly již natrvalo zdobit jejich tvář, čelo, krk a dekolt. S příchodem botulotoxinu se mohou dynamické linie a vrásky na dobu používání tohoto léku odstranit a nové oddálit! Procedura, která využívá purifikovaný toxin vytvářený bakterií Clostridium botulinum, se také nazývá kosmetická denervace. I když se jedná o stejný toxin, který způsobuje vážnou formu potravinové otravy (Botulismus), množství užívané v kosmetické chirurgii je tak malé, že ani teoreticky nehrozí žádná celková reakce. Botulinum toxin se velmi bezpečně a úspěšně používá od roku 1982 očními lékaři pro léčbu cukání (tiku) očního víčka a tupozrakosti. Ve skutečnosti každý rok dostává Botulotoxinovou léčbu tisíce pacientů pro řadu dalších chorobných stavů, ale během posledních 15 let se stala velmi oblíbenou pro potlačení viditelných známek stárnutí. I když je médii a mezi pacienty oslavován především jako odstraňovač vrásek, je botulotoxin z kosmetických indikací úspěšně využíván v posledních letech také v boji s nadměrným pocením v podpaží, na dlaních a dokonce i chodidlech.

Princip funkce botulotoxinu

Když se Botulinum toxin typu A vstříkne do ošetřené oblasti, tak oboustranně zablokuje impulsy z nervů k malým obličejovým svalům, které jsou vázány na mimické čáry. Díky tomu se svaly nemohou stahovat a navíc mají tendenci se uvolnit. Když jsou svaly uvolněné, překrývající kůže zůstane hladká a bez vrásek, zatímco nezasažené obličejové svaly se kontrahují normálně a běžná obličejová mimika mimo ošetřené oblasti není zasažena.

Které oblasti lze léčit?

Botulotoxin se nejčastěji aplikuje v horní části obličeje. Konkrétně lze botulotoxinem korigovat vrásky čela, velmi časté vrásky mezi obočím nad kořenem nosu a typický vějíř vrásek kolem očí zevně při přechodu na spánek. Toto jsou nejčastěji léčené oblasti. Existuje však mnoho dalších lokalit – přední plocha krku, dekolt, pokleslé koutky úst aj., kde lze botulotoxin použít. Zde již spíše záleží na vašich přáních a zkušenostech lékaře, který vám botulotoxin bude aplikovat. Léčba vrásek kolem úst a na bradě je spíše výjimkou, aby nedocházelo k oslabení funkce rtů. Zde se spíše vrásky léčí laserem nebo jejich vyplněním kolagenem, kyselinou hyaluronovou, Bio-alcamidem nebo vlastním tukem či vložením části vlastní kůže.

Jak aplikace botulotoxinu probíhá?

Zákrok samotný je jednoduchý a bezpečný. Botulotoxin se vstřikuje tou nejtenčí – inzulinovou - jehlou do požadované oblasti. V závislosti na požadovaných oblastech je nutno počítat s více vpichy: čelo – 7 vpichů, mezi obočím – 4 vpichy, zevní oční vrásky – 8 vpichů. Protože jehla je velmi tenká a používá se velmi malé množství tekutiny, bývá pro většinu pacientek aplikace spíše ne příliš příjemná, než bolestivá. Jakmile je zákrok hotov, nedochází obvykle k žádnému dalšímu nepohodlí. Není třeba žádných sedativ nebo místní anestézie a vy se ihned můžete vrátit k normálním aktivitám. Dokonce můžete jet sami autem domů či zpátky do kanceláře. Velmi výjimečně se při zasažení drobné podkožní cévky jehlou může objevit drobná modřinka. Zarudnutí v místě vpichu je jen velmi krátkodobé. To lze snadno překrýt make-upem.

Jak dlouho vydrží účinky zákroku?

Efekt budete pozorovat až mezi 3-5 dny po aplikaci. Může se projevit ve formě úplného, ale někdy i jen částečného omezení mimiky v ošetřené oblasti. Velmi záleží na síle svalů a hloubce vrásek. Jak již bylo zmíněno, účinky botulotoxinu jsou přechodné, protože se toxin metabolizací postupně odbourává. Praxe ukazuje, že po první aplikaci můžete počítat v průměru tak s dvou a půl až tří měsíčním efektem. Pokud se však dostavíte k dalším aplikacím vždy nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy svaly zase začnou obnovovat svou funkci, může asi třetina pacientů časem počítat až s pěti měsíčním efektem. Jelikož bývá většina pacientů s účinkem Botulotoxinu spokojena, většina z nich vyhledává tuto léčbu vrásek pravidelně a dlouhodobě.

Pokud krátce shrneme výše uvedené: „Efekt je výborný, ale ne trvalý. Nemá smysl jít na jednu aplikaci. Jemné vrásky ustupují po jedné až dvou aplikacích, než zmiznou nebo skoro zmiznou, u hlubokých vrásek to může trvat až 3 až 4 aplikace vždy s odstupem zhruba třech měsíců. S aplikací botulotoxinu lze kdykoliv začít a stejně tak kdykoliv skončit a kdykoliv znovu začít.

Dochází k nějakým vedlejším účinkům?

U této procedury dochází velmi málo k vedlejším účinkům. Zatímco alergie na jiné léky jsou možné, u Botulotoxinu nejsou popisovány. Botulotoxin se pouze nesmí aplikovat u těhotných žen a u lidí, kteří trpí na neurologické problémy s polykáním (dysfagie). Můžeme spíše uvést přechodné kosmetické komplikace – pokles obočí po léčbě vrásek čela u pacientů s povoleným čelem, pokles víčka nebo rozostřené vidění při „zatečení„ botulotoxinu ke svalům víček nebo okohybným svalům při aplikaci do oblasti mezi obočí. Nemusíte však mít žádné obavy. Zaprvé se to stává naprosto vzácně a hlavně vždy se jedná pouze o přechodný jev, který se samovolně upraví do 2-3 týdnů (tedy mnohem dříve než trvá běžná délka efektu Botulotoxinu). Občas může vzniknout po aplikaci drobná modřinka způsobená propíchnutím některé z drobných cévek v podkoží, kde ji lékař aplikující lék nevidí. Modřinka zvykle postupně odezní, lze to urychlit přikládáním čajových obkladů a aplikací mastí na modřiny (např. Heparoid aj.).

Asi u 2-3% pacientů je popisována imunita vůči botulotoxinu. Projeví se to tak, že u pacienta i po opakovaných aplikacích nenastane žádný efekt. Toto je imunita vůči botulotoxinu vrozená.

Existuje i imunita vůči botulotoxinu získaná – aby se tak nestalo, nesmí se další dávka botulotoxinu aplikovat dříve jak 6 týdnů od poslední aplikace botulotoxinu.

Jsem vhodným kandidátem?

To může samozřejmě určit pouze konzultace. Spíše záleží pouze na typu a umístění vrásek. Botulotoxin je velmi dobře snášen většinou lidí. Přesto by se neměl aplikovat těhotným ženám a lidem s neurologickými chorobami. Z pohledu věku se nejčastěji používá botulotoxin v období nad 30 let. Horní věková hranice není omezena. Dolní věkovou hranicí je jistě ukončení dospívání. Na naší klinice jsme aplikovali botulotoxin již několika mladým ženám ve věku mezi 22- 24 lety, u kterých se již v tomto věku začali tvořit první přechodné mimické vrásky. Zde je však nutno uvést, že mnoholeté nepřerušené používání botulotoxinu může způsobit výraznější vyhubnutí svalů v ošetřovaných oblastech. Proto je v těchto případech vhodné pravidelnost aplikací čas od času porušit, aby sval zase získal na síle.

Botulotoxin pro léčbu nadměrného místního pocení

Nadměrné pocení (hyperhydrosis) může být společensky i profesionálně velmi nepříjemné a komplikující a často vede k značnému emočnímu stresu a potížím. Někteří pacienti, kteří trpí nadměrnou potivostí celého těla, mohou být léčeni pravidelnou medikamentózní léčbou. To zcela dobře nelze u pacientů, kteří trpí lokálním nadměrným pocením v podpaží, na dlaních a chodidlech. Ti se mohou úspěšně léčit Botulotoxinovými injekcemi.

Když se botulin typu A vstříkne do problémové oblasti, dojde k silnému zablokování nervových vláken, které stimulují funkci potních žláz. To vede k téměř k úplnému zastavení tvorby potu v ošetřené oblasti. Jelikož se toxin vstřikuje pouze do kůže, není zde žádné riziko zasažení hlubších svalových vrstev a tím i jejich funkce. Postup je obdobný jako u výše popsaného odstraňování vrásek. Botulotoxinová léčba se obvykle projeví po 3-7 dnech a efekt trvá v průměru kolem půl roku. Opakované injekce přinášejí podobné výsledky. Léčba je dobře snášena a nemívá žádné nepříznivé vedlejší účinky.

Shrnutí

Dlouho jsme se na klinice CLEOPATRA CLINIC „bránili“ aplikovat botulotoxin. Ne ze žádných závažných důvodů. Byli jsme pouze přesvědčeni, že našim úkolem je kosmetické vady operovat a ostatní ať udělá lékař jiné specializace. Nyní, kdy mnoho let využíváme výborných efektů botulotoxinu, musíme konstatovat, že jsme neměli pravdu! K čemu sice překrásně odoperovaná víčka, když výsledek kazí vějíř mnohočetných zevních očních vrásek, k čemu face lifting, když z jinak vyhlazeného obličeje na nás „zírají“ hluboké vrásky mezi obočím? A to ani nemluvě o tom, že proti operacím botulotoxin zamezuje vzniku vrásek preventivně!“ Pokud byste se nás tedy dnes zeptali: „ Doporučili byste botulotoxinovou léčbu vrásek a případně i pocení?“ Naše odpověď je jednoznačná: „Zcela jistě ano“.

Ceník - odstranění vrásek

 
 • Vrásky – nosoretní – injekční aplikace – 1ml STYLAGE
  5 500 Kč – 7 500 Kč
 • Vrásky mimické - mezi obočím - botulotoxin
  1 500 - 2500 Kč
 • Vrásky mimické - kolem očí zevně - botulotoxin
  2 500 - 3 500 Kč
 • Vrásky mimické - čelo - botulotoxin
  2 500 - 3 500 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...