Nastavení cookies

Plastická operace mužských prsou

Prsa, břicho, obličej...
 

Plastická operace mužských prsou - informace

 
zmenšení mužských prsů
zmenšení mužských prsů pomocí liposukce a odstranění zvětšené prsní žlázy - 3 měsíce po zákroku
Fotogalerie
 

Fotogalerie - S námi máte krásu na dosah ruky

 
 

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz

 

před zákrokem

po zákroku

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz
/doc/fotogalerie_img/44-212.jpg

zmenšení mužských prsů

zmenšení mužských prsů pomocí liposukce a odstranění zvětšené prsní žlázy - 3 měsíce po zákroku

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/46-214.jpg

3 měsíce po zákroku

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz

 

před zákrokem

po zákroku

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz
/doc/fotogalerie_img/132-216.jpg

zmenšení mužských prsů

zmenšení mužských prsů pomocí liposukce a odstranění zvětšené prsní žlázy - 3 měsíce po zákroku

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/134-218.jpg

3 měsíce po zákroku

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz

 

před zákrokem

po zákroku

Gynekomastie - zmenšení - liposukcí + chirurgické odstranění žláz
/doc/fotogalerie_img/136-220.jpg

3 měsíce po zákroku

 

Gynekomastie - Úvod

Gynekomastie – objasnění pojmu a její příčiny 

Prsa, bez ohledu na to, zda jsou ženská nebo mužská, jsou z anatomického pohledu tvořena dvěma složkami. Je to jednak tkáň pevná a hustá – tedy žláza a dále tkáň jemná a řídká - tuk. Poměr žlázovité a tukové tkáně v prsech je u každého jedince rozdílný.

Vezmeme – li v případě mužského prsu výraz gynekomastie doslova, pak by se mělo jednat jen o zvětšení žlázovité části prsou. Ve skutečnosti však jsou zmnoženy obě složky. Znamená to tedy, že pokud existuje nadbytek žlázový, pak je v nadbytku i tuková tkáň. Tento stav je odborně nazýván gynekomastií pravou.

Existuje ale i gynekomastie nepravá. V tom případě jsou mužská prsa zvětšená pouze díky zmnoženému tuku bez toho, že by došlo ke zvětšení žlázy.

Pojem gynekomastie je řecký výraz pro prsa ženská a poprvé byl použit Galénem, lékařem z druhého století našeho letopočtu. Až v moderní době se tímto výrazem označuje atypické zvětšení mužských prsů. První dochovaný zápis popisující chirurgický zákrok určený pro zmenšení zvětšených mužských prsů se datuje do 7. století našeho letopočtu. Jeho autorem  byl Pavel z Aeginy, řecký lékař.

I když se gynekomastie může u chlapců vyskytnout výjimečně již při narození, nejčastějším obdobím vzniku a také jeho příčinou bývá puberta. Stává se tak díky vzniklé hormonální aktivitě. Některé studie uvádí, že až u 65% chlapců ve skupině 14 - 15 ti letých, se objevuje přechodné menší či větší zvětšení prsů, doprovázené dotykovou bolestivostí prsů. Bolestivost způsobuje zvětšující se prsní žláza. U naprosté většiny z nich je ale tento stav přechodný a zvětšení prsních žláz se po hormonální stabilizaci zase vrátí do původního stavu. U mladých 18 ti letých mužů se vyskytuje gynekomastie již jen asi u 8% z nich. Počet těchto nálezů se však znovu zvyšuje s přibývajícím věkem, kdy postihuje asi 30% starších mužů.

Ačkoliv příčina zvětšení mužských prsou není doposud objasněna jednoznačně, není pochyb o tom, že nejpodstatnějším důvodem vzniku zvětšených mužských prsů je působení cirkulujících hormonů na určité buňky v oblasti prsou. Vědecké studie uvádí, že jde o nerovnováhu mužských a ženských hormonů v mužském těle (ano, i muži mají ve svém těle ženské hormony). Z různého poměru těchto hormonů pak následně vyplývají velké rozdíly v rozsahu zvětšení mužských prsů.

Pokud se jedná o gynekomastii nepravou, tedy prsa jsou zvětšena pouze nadbytkem tuku, pak příčinou bývá většinou celkový nepřiměřený tělesný nadbytek tuku při nadváze nebo obezitě, nebo při usazování tuku s přibývajícím věkem. Mezi jiné a spíše vzácné příčiny, než uvedená hormonální disbalance, je také možno zařadit nadměrné užívání drog (marihuana ve velkém množství) nebo některé organické choroby.

Zavedení liposukce ( odsávání tuku pomocí kovových kanyl ) znamenalo revoluci v chirurgické léčbě gynekomastie. V minulosti bylo jedinou možností, jak korigovat nepřiměřeně zvětšená mužská prsa, chirurgické odebrání (vytnutí) nadbytečných tkání (tuku a žlázy), ale bohužel za nutnosti použití rozsáhlých a trvalých kožních řezů v oblasti prsou. Nyní, s pomocí liposukce, to lze provést skrze pár drobných vpichů zhruba o délce 3-4 mm a zvětšená žláza se odstraňuje přes malý řez v prsním dvorci. 

Je tedy důležité mít na paměti, že i přes nástup liposukce, u těch pacientů, kde je přítomna i zvětšená žlázová tkáň (gynekomastie pravá) se musí provádět na každém prsu po jednom dodatečném chirurgickém řezu, obvykle ve dvorci kolem bradavek. To bude opět určeno a vysvětleno při samotné osobní konzultaci.

I přesto, že se v této kapitole věnujeme z pochopitelných důvodů hlavně chirurgické stránce řešení tohoto problému, je nutno se také v krátkosti zmínit o tom, že ne vždy musí být operace jediným možným řešením. Jedná - li se totiž o pravou gynekomastii se zvětšenou žlázou u chlapců v pubertálním období, pak je nutno v první řadě provést hormonální vyšetření a v některých případech lze tento nález vyřešit bez operace pomocí hormonální léčby.

Jak probíhá konzultace?

Konzultace slouží jak k vyšetření a vysvětlení konkrétního zdravotního problému, tak ke komplexnímu podání informací o možnostech a způsobech léčby, včetně průběhu hojení a případných možných komplikacích. Zpočátku se vás lékař také zeptá na rodinnou anamnesu – tedy, zda - li se tento zdravotní problém již v minulosti vyskytl i u vašich příbuzných. Budete také dotazováni, zda jste celkově zdraví, případně s čím se léčíte a zda netrpíte na nějaké vážné alergie. Dále bude zjišťováno, zda jste někdy byli léčeni hormonálně a proč, a zda v případě zvětšených prsů jste byl v této souvislosti někdy vyšetřován a případně léčen. K závěru konzultace vám bude předložena fotogalerie operačních výsledků a budete seznámeni s kompletní cenou za zákrok. Budete-li rozhodnut zákrok podstoupit, můžete si ihned objednat termín operace, nebo se plánování termínu odloží až na dobu, která bude pro vás vhodnější. KONZULTACE JE NAPROSTO NEZÁVAZNÁ A JEJÍM ÚČELEM JE, ABYSTE ZÍSKALI VEŠKERÉ DOSTUPNÉ INFORMACE NUTNÉ K VAŠEMU SVOBODNÉMU ROZHODOVÁNÍ O PŘÍPADNÉM PODSTOUPENÍ ZÁKROKU. Pokud tedy nejste ještě rozhodnuti zcela pevně, pak si vše promyslete v naprostém klidu doma. Určitě není na místě podlehnout pocitu, že by bylo vhodné se k výkonu objednat jen proto, že jste konzultaci absolvoval.

Co zahrnuje operace?

Jedná se o chirurgický zákrok prováděný na naší klinice většinou v celkové anestézii. K zákroku se dostavíte v den operace v 8.00 hod zdráv, nalačno a s předoperačním vyšetřením. Jste uložen na lůžko a je vyřízena nutná předoperační dokumentace. Pak jsou před operací vaše zvětšená prsa vyfocena lékařem jako nutná fotodokumentace a barvičkou vyznačeno operační pole, tedy hlavně ta místa, která budou zákrokem korigována. Na sále vám bude zajištěna žíla na předloktí a budete uspán. Zákrok trvá dle rozsahu operace od jedné do 1 ? hodiny. Probudíte se již na lůžku a dle potřeby přes žílu vám budou aplikovány léky proti bolesti. Nemusíte mít ale strach, bolestivost po této operaci je velmi malá. Na sobě budete již mít natažené elastické stahovací triko a pod ním náplasti a krytí. Ve výjimečných případech mohou být vyvedeny z každé strany po jedné hadičce odsávající zbytkovou krev z operovaných ploch. Jakmile jste schopen po probuzení vstát, můžete se za kontroly sestry pohybovat po pokoji a na toaletu. Propuštěn jste druhý den ráno v sedm hodin. Podmínkou je mít zajištěný doprovod. Před odchodem budou zkontrolovány náplasti a elastické triko a případně vytaženy drény.

Jaký typ anestézie se používá?

U tohoto zákroku máte možnost si typ anestézie prakticky vybrat sami. Tedy zda zákrok může být proveden v místní anestézii, v tom případě bude operační plocha znecitlivěna injekční aplikací anestetik. Nebo můžete zvolit celkovou anestézii. Jedná-li se však o těžší stupeň gynekomastie, pak určitě doporučujeme celkovou anestézii. Lékaři naší kliniky vám ale vždy budou doporučovat spíše druhý způsob, protože je pro vás a pro provedení zákroku daleko větším komfortem.

Jak dlouho zákrok trvá?

Zákrok trvá dle rozsahu operace od jedné hodiny do jedné a půl hodiny. Rozsah a délka operace je tedy závislá na tom, zda se odstraňuje pouze tuk pomocí liposukční techniky – pak trvá asi ¾ hodiny až hodinu, nebo zda je odstraňována zároveň i žláza.

Co se děje po zákroku?

Po zákroku se již probudíte na lůžku a dle potřeby vám budou přes žílu aplikovány léky proti bolesti. Nemusíte mít ale strach. Bolestivost po této operaci je velmi malá. Na sobě budete již mít oblečené elastické stahovací triko a pod ním náplasti a krytí. Dle operačního průběhu a krvácení mohou být někdy vyvedeny z každé strany po jedné hadičce k odsávání zbytkové krve z operovaných ploch. Jakmile jste schopen po probuzení vstát, můžete se za kontroly sestry pohybovat po pokoji a na toaletu.

Jaké následky mám očekávat?

V operovaných oblastech počítejte s pooperačními otoky a modřinami. Jejich rozsah je individuální. Většina ustoupí zhruba do 10-14 dní. Celkově však budou otoky přetrvávat asi 1-2 měsíce. Plochy budou tvrdé asi 3 měsíce, stejnou dobu můžete pozorovat sníženou citlivost operovaných ploch. Kůže je z počátku nakrabacená. Toho se nelekejte, ve většině případů se postupně zcela stáhne a přilepí. Nutno si ale uvědomit, že v případě výrazného stupně zvětšených prsů, může zůstat kůže trvale částečně povolená nebo nakrabacená.Po zákroku doporučujeme nosit speciální elastické triko 14 dní a 6 týdnů omezit větší fyzickou námahu a cvičení. V tuto dobu také není vhodné saunování nebo solarium.

Je to bolestivé?

Bolestivost není pro tuto operaci charakteristická. Ne, že by to vůbec nebolelo, ale bolestivost je přijatelná i pro nás muže, kteří jsme, proti ženám, většinou více citlivější. Bolest je při hospitalizaci tlumena analgetiky jak v tabletkové, tak injekční formě. Veškeré nepříjemné pocity většinou ustoupí do třech dnů.

Jaké mohou nastat komplikace?

Pomineme-li všeobecné komplikace vyplývající z chirurgického zákroku a narkózy, pak nějaké vážnější komplikace u této operace nehrozí. Z těch menších můžeme uvést maximálně nerovnosti ploch nebo místa, kde se kůže zcela nestáhla. Zcela výjimečně se může u prsů s příliš velkými žlázami stát, že menší část z nich zůstane neodstraněna. To lze upravit bez větších problémů ve druhé době.

Je možné, že by nenastal výsledek nebo se vrátil do původního stavu?

Naše klinika garantuje dobrý výsledek. Stalo – li by se, že byste s výsledkem nebyl spokojen, je důležité nám to sdělit při kontrolách. Případné další úpravy bychom pak samozřejmě provedli na naše náklady. V případě pravé gynekomastie prakticky neexistuje šance, že by se nález mohl vrátit do původního stavu, protože opětovné zvětšení odstraněné žlázy je téměř nemožné. V případě nepravé gynekomastie, by se výsledek mohl teoreticky vrátit do původního nebo podobného stavu. To ale pouze za podmínky, že by pacient po zákroku výrazněji přibral na váze. I přesto by se tuk ale usazoval spíše jinam, než do operovaných oblastí.

Jaké a kde bývají jizvy?

Pokud se zákrok provádí pouze prostřednictvím liposukce, pak většinou zůstanou na každém prsu pouze dvě jizvičky délky mezi 3-5 mm. Jedna zevně na boku hrudníku a druhá blízko hrudní kosti. V případech, že je nutno odstranit i zvětšenou žlázu, pak je nutno počítat s jizvou kolem dolní poloviny prsního dvorce. Jizvy jsou trvalé.

Jak dlouho trvá návrat k normálu?

Hodně záleží na druhu vašeho pracovního zařazení. Jedná – li se o fyzicky nenamáhavé zaměstnání, pak by bylo možno začít pracovat už asi za tři dny od operace. Určitě vám ale budeme spíše doporučovat týdenní klidový domácí režim. V případě, že máte fyzicky těžkou práci, tak týden domácího klidového režimu je naprosto nezbytný a spíše bychom doporučovali 2 týdny. Se cvičením, saunováním či absolvováním solaria můžete počítat nejdříve za 6 týdnů od operace.

Gynekomastie - Shrnutí

Gynekomastie – zvětšená mužská prsa - jsou pro jedince s tímto nálezem ve většině případů velmi delikátním a intimním osobním problémem. Přesto však velmi často jejich okolí nechápe, proč jim to vadí, a proč uvažují o případné chirurgické úpravě. Pozitivní zlepšení života, které tato poměrně nenáročná operace přináší, je jednoznačným dokladem, proč tuto operaci podstoupit. Mnoho našich mužských pacientů se nyní jen usmívá a svorně tvrdí, že měli jít na tento zákrok již dávno.

Ceník - gynekomastie

 
  • Prsa - zmenšení - odstranění žlázy - liposukce
    18 000 Kč - 31 900 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...